ხეხილის ბაღი – დარგვის სქემები სხვადასხვა ხილისთვის

ხეხილის, დარგვის, სქემები

ბაღის გაშენებისას მრავალი ფაქტორის გათვალსიწინებაა აუცილებელი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მანძილი რიგთა და როგებში მცენარეთა შორის, ანუ ყველა მცენარეს უნდა ჰქონდეს მისთვის საკმარისი კვების არე.

მცენარეთა განლაგების სქემები

ბაღში მცენარეთა განლაგების სწორი სქემის შერჩევა, საბაღე ფართობზე მცენარეთა ოპტიმალური რაოდენობის დარგას გულისხმობს, ეს კი თავის მხრივ ნიშნავს მცენარეებისთვის საკმარისი და აუცილებელი კვების არის გამოყოფას, რაც დადებითად აისახება ბაღის მოსავლიანობაზე.

ბაღის დაგეგმვა შეიძლება იყოს ლანდშაპტური ან გეომეტრიული, გეომეტრიული თვალსაზრისით გამოიყენება რამოდენიმე სქემა მათ შორის: კვარდატული, სწორკუთხოვანი, ჭადრაკული…

თუ ნაკვეთი მოგრძო ფორმისაა უკეთესია სწორკუთხოვანი სქემის გამოყენება.

სწორ ნაკვეთებზე ძირითადად გამოიყენება ჭადრაკული სქემა.

sqema_dargvia_282782735333030475

თითოეულ კულტურისთვის ბაღის ტიპიდან გამომდინარე გამოიყენება სხდასხვა დარგვის სქემა, გაითვალისწინეთ, რომ დარგვის სქემა დამოკიდებულია ამა თუ იმ კულტურის ჯიშებზეც.

გთავაზობთ ბაღის გაშენებისთვის დარგვის სქემებს შემდეგი კულტურებისთვის: ლურჯი მოცვი, მაყვალი, წაბლი, ვაშლი, მსხალი, კომში, ზეთისხილი, ატამი, ქლიავი, ბალი, თხილი, კაკალი, კივი, ნუში, ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, მოცხარი, ჟოლო, ტყემალი, პავლოვნია.

ხეხილის ბაღის გასაშენებლად საჭირო კვების არე:

მწკრივებს შორის დაშორება 1.20 მეტრი, ნერგებს შორის 0,90 მეტრი;

მწკრივებს შორის დაშორება 2-2,5 მეტრზე მცენარეთა შორის 1,2-1,3 მეტრი;

8X8 მ; 10X10 მ; 12X12 მ;

_ ძლიერ საძირე (ტრადიცილი ბაღი) 8 X 8 მ;

_ ნახევრად სუსტი საძირე (ნახევრად ინტენსიური მებაღეობა) – 5 X 3 მ;

_ სუსტი (ნაგალა) საძირეზე (ინტენსიური მებაღეობა)- 4 X 1.5 მ; 4 X 2 მ; 4 X 2.5 მ

3 მ X 1.5 მ; 3 მ X 2 მ; 3 მ X 1 მ

მსხალი –  7 X 5მ; 5 X 3მ, 4 X 3მ; 4 X 2მ; 4 X 1.5 მ; 4 X 2 მ, 4 X 2 მ;

კომში 6 X 4 მ; 6 X 5 მ;

_ურწყავ ნაკვეთებში 6×6-მ-ზე ან 6×7-მ-ზე;

_სარწყავში 6×6-მ-ზე, 5×5-მ-ზე ან 6×3-მ-ზე.

 • ატამი

ატამი 5 X 4 მ;

 • გარგარი

გარგარი 7 X 5 მ, 8 X 6 მ

 • ქლიავი

ქლიავი  7 X 5 მ, 6 X 5 მ; 6 X 4 მ, 5 X 4 მ;

 • ბალი

ბალი 8 X 6მ, 7 X 5მ, 6 X 4მ, 5 X 3მ;  4 X 2.5 მ, 4 X 2 მ;

 • ალუბალი

ალუბალი 5 X 5მ, 6 X 5 მ;

 • თხილი

თხილი 6 X 4, 6 X 3 მ, 5 X 4 მ, 5 X 3 მ;

 • კაკალი

კაკალი 10 X 10მ, 10 X 8მ; 8 X 5მ, 8 X 6მ; 7 X 5მ;

პეკანი 14X14 მ;

 • კივი

კივი 4 X 4 მ, 4 X 5 მ ;

 • ნუში

ნუში 6 X 5 მ, 5 X 4 მ;

 • ლეღვი

ლეღვი 8X8 მ, 6X6 მ, 6X4 მ, 5X5 მ ან 5X4 მ-ზე

 • ბროწეული

ბროწეული 5 X 4 მ, 5 X 3 მ;

 • ხურმა

აღმოსავლური ხურმა 6 X 4მ, 6 X 3მ, 5 X 2,5მ;

 • მოცხარი

მოცხარი 3 X 1 მ, 2,5 X 1 მ;

 • ჟოლო

ჟოლო 3 X 0,75 მ, 2,5 X 0,75 მ;

 • ტყემალი

ტყემალი  6 X 5 მ;

 • პავლოვნია

პავლოვნია 4X4 მ, 5X4მ, 5X5 მ.

(მანძილი რიგთა და რიგებში მცენარეთა შორის)

გისურვებთ წარმატებებს

თქვენი რეკლამა