ვენახში კვირტის გახსნა (კარტლისი გირჩევთ)

კვირტი, ვაზი , ვენახი, გახსნა, მკურნალობა

ღვინის ხარისხი ვენახიდან იწყება, ვენახის ხარისხს კი კარტლისის სპეციალისტები და პრეპარატები ქმნის!

მცენარეთა დაცვის გარეშე შეუძლებელიქ უხვი, ხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიღება.

კომპანიის ძირითადი ამოცანაა მოსავლის დანაკარგის შემცირება ან მთლიანად ლიკვიდაცია, რომელიც გამოწვეულია მავნებლების, დაავადებებისა და სარეველებისაგან.

ვენახში კვირტის გახსნა აქტიურ ფაზაში შედის, ამ დროს კი ისევ და ისევ აქტუალურია ტკიპებზე წამლობა: ცრუფარაიანას და კვირტიჭამიას შემდეგ ვაზს ერთ კვირაში უკვე ტკიპა შეუქმნის საფრთხეს.

ვაზის აბლაბუდიანი ტკიპა გაზაფხულზე ახლად ფაშლილ კვირტებს აზიანებს, ამიტომ კვირტები სრულად რომ დაიბერებიან, აუცილებელია ტკიპის წინააღმდეგ წამლობის ჩატარება.

კვირტი, ვაზი , ვენახი, გახსნა, მკურნალობა

წამლობა:

მავნებელზე კომპანია კარტლის გააჩნია ახალი, უნიკალური პრეპარატი კრაფტი, რომელსაც აკარაციდულ მოქმედებასთან ერთად ინსექტიციდური მოქმედებაც ახასიათებს, ანუ მოქმედებს როგორც ტკიპაზე, ასევე კვირტის ჭიაზე!

სიპკამოლი -ზეთოვანი პრეპარატი, რომლიც საიმედოდ იცავს ვაზს მოზამთრე ფაზის ცრუფარიანისგან!

ნურელდე -ახლად გამონასკვულ კვირტებს იცავს კვირტიჭამიასგან!

ორტუსი -მავნებლის წინააღმდეგ!

ინფორმაცია მოგვაწოდა კომპანიამ „კარტლისი“.

კარტლისის ვაზის სქემა (დაკლიკეთ):

https://drive.google.com/file/d/1huln_WjmdMLLUwsHjpNl_m_zIOAPhChi/view

კარტლისის ფილიალები:

http://www.cartlis.ge/contact-us

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან.
პრეპარატების, ფასისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის ისარგებლეთ ზემოთ მოცემული ბმულით.

კრედო ბანკი