აქცია ფოთლის ანალიზზე კარტლისში!

  • რამდენად სწორად აწვდით კვებას მცენარეს?
  • არის თუ არა გამოხატული ნივთიერებათა ნაკლებობა ან მეტობა მცენარეში?

ამ კითხვებზე პასუხის გაცემაში ფოთლის ანალიზი დაგეხმარებათ!

კარტლისში 15 მაისიდან 15 აგვისტომდე ფოთლის ანალიზის გაკეთება ფასდაკლებით შეგიძლიათ!

სააქციო ღირებულება: აქციის პერიოდში ფოთლის სრული ანალიზი 388,8, სტანდარტული ანალიზი 246,60ლ. (10%-იანი ფასდაკლება). ერთი ფერმერის მიერ მოტანილი ნიმუშების რაოდენობის ზრდასთან ერთად ფერმერი მიიღებს მზარდ ფასდაკლებას, მზარდი ფასდაკლების რიცხვი დამოკიდებულია მის მიერ მოტანილ ნიმუშის რაოდენობაზე. პირველივე ფოთლის ნიმუშზე მიიღებს 10%-იან ფასდაკლებას.

ფოთლის ანალიზით მიღებული პასუხი და ნორმალობის დიაპაზონი მორგებულია კულტურაზე. ცალკეული ელემენტის შემცველობა ფოთოლში (მაღალია, დაბალია თუ ნორმალურია) დარდება AGQ Labs-ის მიერ შემუშავებულ ნორმალობის დიაპაზონს კულტურების მიხედვით. ფერმერი ანალიზის პასუხით მარტივად გაიგებს საკვები ელემენტების შემცველობას მათ მიერ მოტანილ ფოთლის ნიმუშში.

ფოთლის ანალიზის მეშვეობით შესაძლებელია:

  • შეფასდეს მცენარის კვებითი სტატუსი;
  • განისაზღვროს საკვები ელემენტების შემცველობა, რამდენად ადეკვატურად იღებს მცენარე მისი განვითარებისთვის საჭირო საკვებ ელემენტებს;
  • საკვები ელემენტების ნაკლეებობის ვიზუალური გამოვლენის შემთხვევაში, შეფასდეს რომელი საკვები ელემენტის დეფიციტითაა გამოწვეული იგი;
  • ცვლილებები შევიდეს მცენარის გამოკვების სტრატეგიაში, მანამდე სანამ რომელიმე ელემენტის ნაკლებობა ან სიჭარბე გავლენას იქონიებს მოსავლიანობაზე.

ფოთლის ნიმუშის აღების დრო

ფოთლის ანალიზის ჩატარება რეკომენდებულია მცენარის ინტენსიური ვეგეტაციის პერიოდში. ფოთლის აგროქიმიურ გამოკვლევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ფოთლის ნიმუშის აღების დროს, რადგან საკვები ელემენტების კონცენტრაცია ფოთლებში მუდმივად იცვლება. თუმცა, ფოთლის მინერალური შედგენილობა განსაკუთრებით სტაბილურია მისი აღმოცენებიდან მეოთხე და მეექვსე თვეს შორის.  ფოთლის ანალიზისთვის საუკეთესო დროა 4-6 თვის ასაკის საგაზაფხულო ფოთლის ანალიზი, ამ დროს ფოთოლს უკვე დასრულებული აქვს ზომაში ზრდა.

რა კომპონენტებზე ტარდება ფოთლის ანალიზი?

ფოთლის სტანდარტული ანალიზი; საცალო ფასი 274 ლარი

ფოთლის, ანალიზი

ფოთლის სრული ანალიზი; საცალო ფასი 432 ლარი

ფოთლის, ანალიზი

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ კარტლისის ფილიალებს ან დაგვიკავშირდით ნომერზე: 032 244 55 41; 511 13 53 58.

კარტლისი – გონივრული აგრობიზნესისთვის!

ინფორმაცია მოგვაწოდა კომპანიამ „კარტლისი“ http://www.cartlis.ge/

*დამატებითი კითხვებისთვის ისარგებლეთ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციით.

თქვენი რეკლამა