მწვანე, ხახვი, წარმოება
მებოსტნეობა

მწვანე ხახვის მოყვანა

მწვანე ხახვის მოსაყვანად გამოყოფენ კარგად დრენაჟირებულ და ნაყოფიერ ნიადაგს, მაგრამ ისეთს, სადაც არ იყო შეტანილი ნედლი ნაკელი. ძირითადად თესავენ თესლით, ჭილით (თესლისაგან მიღებული ხახვის პატარა ბოლქვი) ან ჩითილით. სასურველია, ნაკვეთი იყოს კარგად განათებული და დაცული ქარებისგან. […]

მეფუტკრეობა
მეფუტკრეობა

მეფუტკრეობაში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატები ევროკავშირში

ქართული თაფლის ევროკავშირში ექსპორტის განხორციელებისათვის, დაუშვებელია თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქციის მწარმოებლების მიერ, ევროკავშირში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენება. კერძოდ: „ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და მათი კლასიფიკაცია მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვართან დაკავშირებით” 2009 წლის 22 დეკემბრის ევროსაბჭოს […]

მესაქონლეობა
მეცხოველეობა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაავადებათა პროფილაქტიკა და მკურნალობა

მეცხოველეობის დარგის განვითარებისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ვეტერინალური ღონისძიებების დროული გატარება, ამისათვის საჭიროა ღონისძიებების გრაფიკული სქემის და მისი შემდგომი განხორციელების მეთოდოლოგია, რომელიც ცხადია წაადგება ფერმერებს დარგის გაძღოლისათვის. ვეტერინალური (ეპიზოოტიური) ღონისძიებების დაგეგმარებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას რაიონების (მათ შორის […]

წვეთოვანი, სარწყავი, სისტემა, კომპლექტი, ნაწილები
აგრომარკეტი

წვეთოვანი სარწყავი სისტემის სრული კომპლექტი

Irritec&Siplast-ის სისტემა Irrigo არის ახალი, გამოსაყენებლად მზა სარწყავი კომპლექტი, რომლის საშუალებითაც წყალი და საკვები ნივთიერებები თანაბრად ნაწილდება თითოეული მცენარის ფესვთან ახლოს, რათა გუმჯობესდეს მისი ზრდა-განვითარება, როგორც ხარისხობრივად, ასევე რაოდენობრივად. Irrigo არის Irritec&Siplast-ის სასოფლო-სამეურნეო გამოცდილების და […]

PDF

ვაზის მწვანე ოპერაციები და მავნებელ-დაავადებები

ცნობარის მიზანია, მკითხველს გააცნოს ვაზის კულტურის მოვლის: ვაზის ზედმეტი ყლორტების მოცლა, ყლორტის წვერების წაწყვეტა, ნამხრევის შეცვლა, ცის გახსნა, ასევე ვაზის მავნებელ-დაავადებები მათთან ბრძოლის ღონისძიებები. იგი დახმარებას გაუწევს ფერმერებს, მევენახეობით დაინტერესებულ პირებს და ამ დარგის სპეციალისტებს. ავტორი: გიორგი ბარისაშვილი […]

სამკურნალო მცენარეები

წითელი ნემსიწვერას სამკურნალო თვისებები

წითელი ნემსიწვერა (ლათ. Geranium sanguineum L) ნემსიწვერასებრთა ოჯახს ეკუთვნის, მრავალწლიანი ბალახია. 30-50 სმ სიმაღლის ღერო სწორმდგომი ან წამოწეულია. უხვად არი დატოტვილი და აბურძგნილი ბეწვით დაფარული. ბეწვითაა დაფარული აგრეთვე ყვავილების ყუნწები, ჯამი და ფოთლების ყუნწები. გარეგნული […]

ციტრუსი
ფერმერთა სკოლა

გუმოზი ანუ წებოს დენა – ციტრუსოვან მცენარეთა დაავადება

ციტრუსოვან მცენარეთა ერთ-ერთი სერიოზული დაავადებაა გუმოზი. ჩვენში ბოლო ოცწლეულში ციტრუსოვანთა დაავადება თანდათან გაძლიერდა. დაავადებაა ორი სახისაა: ა) არაპარაზიტული გუმოზი მას იწვევს მცენარის მექანიკური დაზიანება, ნიადაგის ჭარბტენიანობა, ტემპერატურის მკვეთრი რყევადობა, კვების რეჟიმის დარღვევა, მძიმე ნიადაგები და […]

PDF

მერძეული ნახირის შექმნა, ძროხის ჯიშების დახასიათება

ქართული მთის ძროხა, კავკასიური წაბლა, ჰოლშტეინი, შვიცური ჯიში, ველის წითელი, ჯერსული ჯიში. ფურებით ნახირის დაკომპლექტება… ფერმის აშენების შემდეგ მისი პირუტყვით დატვირთვა და პროდუქტიული ნახირის შექმნა, ერთ-ერთი რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელსაც ფერმერის პრაქტიკული გამოცდილება და […]

ბარდა, გაროხი
მებოსტნეობა

საბოსტნე ბარდას აგროტექნიკა, ჯიშები

ბარდა ქართული სიტყვაა, რაც მხვიარა, გართხმულ, გადახლართულ ბუჩქ–მცენარეს ნიშნავს. მართლაც საბოსტნე ბარდა ასეთი თვისებების მცენარეა, ამიტომაც  ქართველმა მეურნემ სამართლიანად უწოდა მას ბარდა. ბარდა ეკუთვნის Legnasc–ის(პარკოსნების) ოჯახს, Pisum sativum_ის გვარს. ამ ოჯახში შედის აგრეთვე ჩვეულებრივი ლობიო და ცერცვი. ზოგადი ინფორმაცია […]