უნიბროტი – საუკეთესო სტიმულატორი უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად

სტიმულატორი, უხვი, ხარისხიანი

თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ სტიმულატორები. სტიმულატორია პროდუქტი, რომელიც ხელს უწყობს და აჩქარებს მცენარის განვითარებას, მოქმედებს მის კონკრეტულ ფუნქციაზე. მსოფლიო ბაზარზე შემოთავაზებულ სტიმულატორთა ასორტიმენტი საკმაოდ ფართეა და რა თქმა უნდა გამოყენებისას საჭიროებს სწორ შერჩევას.

2022 წელს სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე ვაზის კულტურაში გამოიცადა სტიმულატორი უნიბროტი. უნიბროტი ხელს უწყობს კვირტების ერთდროულ, თანმიმდევრულ გაშლას, რის შედეგადაც ყვავილობა მიმდინარეობს თანაბრად, ნაყოფის გამონასკვის მაღალი ხარისხით. პროდუქტის შემადგენლობაში შედის მცენარეული ამინომჟავები, კალციუმი და აზოტი რომლებიც უზრუნველყოფენ იმ კვირტების განვითარებას, რომლებიც ბუნებრივ პირობებში ამას ვერ შეძლებდნენ.

რატომ  გამოიცადა ვაზის კულტურაში?

ცნობილია რომ ვაზს კვირტების გახსნისა და ყვავილობის შემდგომ ახასიათებს ეგერთწოდებული მეორეული ყვავილობა, რომლის სწორად წარმართვაზეც მცენარეს ენერგია არ ყოფნის და მეორეული ყვავილები ცვივა მცენარეს. რადგანაც ყვავილი გვაძლევს ჩვენ პოტენციურ მოსავალს, მისი დაცვენით ფერმერი განიცდის მოსავლის დანაკარგს. უნიბროტი კი შექმნილია იმისთვის რომ ყვავილობის პროცესი წარიმართოს ერთდროულად, რის შედეგადაც საერთო მოსავალი იზრდება. ამ მიზეზის გამო გადაწყდა უნიბროტის ვაზში გამოცდა.

ცდის ჩასატარებლად შეირჩა ნაკვეთი- ერთი და იმავე ასაკის, ერთი და იგივე განვითარების მქონე მცენარეებით. ნაკვეთი გავყავით ორ ნაწილად. ჩვენს შემთხვევაში დამუშავდა რქაწითელის ჯიშის ყურძენი. ნაკვეთის 1 ნაწილი დავამუშავეთ უნიბროტით, ხოლო მეორე დავტოვეთ საკონტროლოდ რომელშიც არცერთი სტიმულატორი არ შეტანილა.

საცდელად შეირჩა ზრდასრული ვენახი, რომელშიც კვების მხრივ არცერთი სასუქი არ შეგვიტანია.  შესაბამისად ცდით მიღებული შედეგი უშუალოდ და ნათლად ასახავდა უნობროტის მოქმედებას.

გამოყენების დრო: უნიბროტზე საუბრისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რომ უნდა შევიტანოთ სწორ დროს: იგი გამოიყენება კვირტების გახნსამდე 15-30 დღით ადრე, დამუშავებისას აუცილებელია კვირტების სრული დასვლება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მცირდება პროდუქტის ეფექტურობა.

სადემონსტრაციო ნაკვეთზე, საგარეჯოს რაიონში, უნიბროტი შევიტანეთ კვირტების გახსნამდე 15 დღით ადრე, რაც შეესაბამებოდა 22 აპრილს.

კვირტის მდგომარეობა დამუშავების დროს შეესაბამება შემდეგ სურათს

სტიმულატორი, უხვი, ხარისხიანი

ხარჯვის ნორმა: უნიბროტის ეტიკეტზე მითითებულია რომ გამოიყენება მისი 5-8 %-იანი ხსნარი. ჩვენს შემთხვევაში გამოვიყენეთ 5ლ უნიბროტი 100 ლ წყალში.

უნიბროტი თვითონვე შეიცავს მიმწებებლს, შესაბამისად კვირტების და მერქნის კარგად დასველების შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში რჩება ზედაპირზე და ეფექტურად შეიწოვება მცენარის მიერ.

უნიბროტის შეტანის შემდეგ კარტლისის თანამშრომლები ნაკვეთზე ატარებდნენ ყოველკვირეულ მონიტორინგს და აკვირდებოდნენ არსებობდა თუ არა რაიმე განსხვავება დამუშავებულ და დაუმუშავებელ ზოლებს შორის. თავდაპირველად განსხვავება თვალით შესამჩნევი არ იყო, ხოლო მაშინ როდესას მცენარემ წამოიღო ახალი ნაზარდი უნიბროტით დამუშავებულ ზოლში შეიმჩნეოდა უფრო ინტენსიური და ძლიერი ყლორტები.

ერთ-ერთი მონიტორინგის დროს მტევნის განვითარება უნიბროტით დამუშავებულ ზოლში

სტიმულატორი, უხვი, ხარისხიანი

დაუმუშავებელი საკონტროლო ზოლი

სტიმულატორი, უხვი, ხარისხიანი

მოსავლის აღების დროს ცალ-ცალკე ავიღეთ უნიბროტით დამუშავებული ნაწილი და ავწონეთ, ცალკე ავიღეთ  დაუმუშავებელი – საკონტროლო ნაწილი და ავწონეთ. წონათა სხვაობით უნობროტით დამუშავებულ ზოლში მივიღეთ მოსავლის ნამატი 30 %-ით.

როგორც დაკვირვებამ აჩვენა:

  • უნიბროტით დამუშავებულ ზოლში გაიზარდა მტევნის სიგრძე;
  • უნიბროტით დამუშავებულ მტევნებში მარცვლების სიმსხო და მტევნის მარცვლებით შევსების ხარისხი უფრო მაღალია;
  • გაუმჯობესდა მეორეული მტევნის ჩამოყალიბება;
  • გაიზარდა მოსავლიანობა 30%-ით.

სტიმულატორი, უხვი, ხარისხიანი

სტიმულატორი, უხვი, ხარისხიანი

უნიბროტი მაღალი ეფექტურობით გამოიყენება მოცვში, სადაც პირველი კრეფა გაიზარდა 30%-ით, ხოლო კრეფების რაოდენობა 5-დან სამამდე შემცირდა. ეს მონაცემები მნიშვნელოვანია მოცვის ჩაბარების ფასის განსაზღვრისათვის. ანალოგიური ეფექტურობით გამოიყენება უნიბროტი კაკალსა და სხვა ხეხილოვან კულტურებში.

ინფორმაცია მოგვაწოდა კომპანიამ „კარტლისი“ http://www.cartlis.ge/

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან. დამატებითი კითხვებისთვის ისარგებლეთ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციით.

თქვენი რეკლამა