სვანყრი, ქუდის, ტექნოლოგია, დამზადება
AgroPlus

სვანური ქუდის დამზადება – ტრადიციული ტექნოლოგია

სვანი კაცის ავთენტურობის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ სვანური ქუდია. სვანური ქუდი არ შეიძლება განვიხილოთ, როგორც უბრალო თავსაბურავი, მასში იგულისხმება სვანი კაცის  ვაჟკაცური ბუნება, სინდის-ნამუსი, ერთგულება და პირმტკიცობა, რაც მრავალი ფრაზეოლოგიზმით დასტურდება. თუ  ვაჟკაცი, რაიმე მიუღებელ ქმედებას […]

გნოლი, გნოლის, ჯიშები
მეფრინველეობა

გნოლის რამდენიმე სახეობის დახასიათება

გნოლი მნიშვნელოვანი სამონადირეო ფრინველია აზიისა და ევროპის ბევრ სახელმწიფოში. ამიტომ მეცნიერები ატარებენ სხვადსხვა სახის კვლევებს, რათა შეიმუშაონ მისი ხელოვნური გამრავლების მეთოდები. ეს მნიშვნელოვანი სამუშაოებია, რომელიც მიმართულია გნოლის რიცხოვნების გაზრდისაკენ არა მარტო სამონადირეო მეურნეობებში, არამედ ზოგადად […]

ჰერეფორდული, ძროხა
მეცხოველეობა

ჰერეფორდული ჯიშის ძროხა – სახორცე პროდუქტიული მიმართულება

ჰერეფორდული ჯიში: არეალით და სულადობით ამ ჯიშს, სახორცე პროდუქტიული მიმართულების ჯიშებს შორის, პირველი ადგილი უკავია მსოფლიოში. ის გამოყვანილია ჰერეფორდის საგრაფოში, ინგლისის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ადგილობრივი მუშა ტიპის ძროხის გაუმჯობესებით. ჯიშის გამოყვანის სამუშაოები დაიწყეს XVIII საუკუნის შუა წლებში. […]

ტყე
AgroPlus

ტყის გამოყენების ტრადიციული კულტურა საქართველოში

ტყითსარგებლობის ეთნოეკოლოგიური კულტურა საქართველოში საქართველოს ბუნების კონტრასტულობა ისტორიულად განაპირობებდა ტყის განსაკუთრებულ როლს ქართველი ხალხის ცხოვრებაში, მისი მოვლა-პატრონობის მრავალფეროვან ტრადიციებსა და ზომიერი ექსპლუატაციის ფორმებს. ისტორიულად და ტრადიციულად ყველა ქართული სოფელი ტყის გარემოცვაში ან ტყესთან ახლოს მდებარეობს. […]

ვაზის, ჯიში, აჭარა
მევენახეობა

ხოფათური – ქართული ვაზის ჯიში – აჭარა

აჭარის თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ხოფათური ძველთაგანვეა ცნობილი, როგორც მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი ჯიში. ლიტერატურული მასალები ხოფათურის წარმოშობის შესახებ არ მოიპოვება. ე. ნაკაშიძეს თავის შრომაში მოხსენებული აქვს ჯიში ქვაფათური, რომელიც გავრცელებული ყოფილა გურიაში (სოფ. გურიანთა, ლანჩხუთი, […]

ჩაი, მწვანე, ოქრო, ქართული
რეგიონები

ჭიათურა ,,მწვანე ოქროს“ სტატუსს იბრუნებს

ჭიათურა ,,შავი ოქროთი“ (მარგანეცი)  მთელს  მსოფლიოში ცნობილია. წიაღისეულის  მოპოვება-გადამუშავება, უამრავ სიკეთესთან ერთად, გარკვეულ პრობლემებსაც უქმნიდა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ეს პროცესი დღესაც  გრძელდება. სამაგიეროდ სრულიად უპრობლემო გახლდათ ჭიათურული ჩაი, რომელიც სულ 200 ჰექტარი მოდიოდა, თუმცა ხარისხით დანარჩენ  საქართველოში  მოყვანილ […]

ძროხა, ფერმერული, მეურნეობა, წარმოება
PDF

ძროხის ხორცის წარმოება ფერმერულ მეურნეობაში

ხორცის წარმოების მნიშვნელოვანი რეზერვია მოზარდეულის, სახარეებისა და ზესარემონტო დეკეულების გამოზრდა-სუქების სწორად ორგანიზაცია, ხოლო ბიზნესის მაღალი ეფექტურობის მისაღწევად ერთ-ერთი გადასაწყვეტი ამოცანაა სასუქი ცხოველებისთვის სადგომების მოწყობა. გამომდინარე სოფლად მცხოვრებთა და ფერმერების ეკონომიკური მდგომარეობიდან, ამის ყველაზე იაფი და […]

ქერი, შემოდგომა, აგროწესები
მემცენარეობა

საშემოდგომო ქერის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

საშემოდგომო ქერი – მოყავთ როგორც საფურაჟედ ასევე საბურღულედ. მოსავლიანობით საშემოდგომო ქერი მისი მოყვანის რეგიონებში მნიშვნელოვნად აღემატება საგაზაფხულო ქერს. ეს იმით აიხსენება, რომ საშემოდგომო ქერი შემოდგომაზე მოსულ ნალექებთან ერთად ამომწურავად ითვისებს ზამთარ-გაზაფხულის ნალექებსაც. ბარტყობაც უფრო ძლიერია […]

ბალი, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

ბალი – სასარგებლო და სამკურნალო თვისებები

ბალი შემადგენლობით ალუბლის მსგავსია, უხვად შეიცავს ორგანულ მჟავებს კალციუმს, მაგნიუმს, ფოსფორს, სპილენძს, თუთიას, რკინას, კობალტს, მანგანუმს, ასევე B1, B3, PP და C ვიტამინებს, კაროტინს. ყველა ეს ნივთიერება და ვიტამინი საჭიროა ჩვენი ორგანიზმისათვის. ბალი ორგანიზმს ეხმარება […]