სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები-ქრისტესბეჭედა (Sanicula Europea L)

ქოლგოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. მრავალწლიანი ტიპიური ტყის მცენარეა. იგი მხოლოდ ტყეებსა და ტყისპირებში იზრდება. სწორმდგომი ღერო 30-80 სმ სიმაღლისაა. ღეროს ძირში შეჯგუფული სამ-ხუთად გაყოფილი ფოთლების ფორმა მომრგვალო გარემოხაზულობისაა.

მეფუტკრეობა

მეფუტკრის გამოცდილება-სინესტემ შეიძლება ფუტკარი დახოცოს

ფუტკრის ოჯახი მთელი წლის განმავლობაში აქტიურია. ის ზამთარშიც მოძრაობს, რის შედეგადაც ინარჩუნებს სასიცოცხლო ტემპერატურას სკაში. თაფლს ფუტკარი იყენებს საკვებად, რომელსაც დიდი რაოდენობით ხარჯავს ყვავილის მტვერტან ერთად გაზაფხულზე, ბარტყის გამოსაკვებად და ოპტიმალური ტემპერატურის შესქმნელად. ამისათვის ფუტკრები […]

სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები-ღვედკეცი (Periploca Graeca L)

ღვედკეცი-Asclepiadaceae-ს ოჯახში შედის. ღვედკეცი მხვიარა (ლიანა) ბუჩქია 30 მეტრამდე სიგრძის ღეროთი. გავრცელებულია დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში. აღმოსავლეთ საქართველოში ყველაზე მეტად იგი მდ. ალაზნის ჭალებშია, დასავლეთში კი კოლხეთის დაბლობის ტყეებში იზრდება.