ფერმერის ცნობარი-ბადრიჯნის ნაყოფის სიდამპლე ანუ ფომოპსისი

74 Views Comment Off

ფომოპსისის გამომწვევია სოკო – Phomopsos vexans 

სოკო ძირითადად იზამთრებს დაზიანებულ ნაყოფებში, ასევე მიცელიუმი და სპორები ინახება ნიადაგში. დაავადება ვრცელდება მაღალი ტენიანობის დროს და მისი გავრცელების რისკები ასევე იზრდება რამდენიმე წლის განმავლობაში ბადრიჯნის ერთსა და იმავე მინდორზე წარმოების შემთხვევაში.

დაავადების გავრცელება შესაძლებელია მოხდეს დაავადებული სათესლე მასალითაც, ამ დროს მართალია აღმონაცენი იღუპება, მაგრამ ხდება ნიადაგის სოკოთი დასენიანება.

დაავადების სიმპტომები – დაავადება ყველაზე ხშირად აზიანებს ნაყოფებს, თუმცა ამავე დროს შესაძლებელია მოხდეს აღმონაცენების, ფოთლებისა და ღეროს დაზიანებაც.ნაყოფების დაზიანებისას მათ ზედაპირზე ჩნდება მრგვალი ფორმის პატარა ყავისფერი ლაქები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან.

დროთა განმავლობაში ლაქები ერთმანეთს უერთდება და ხდება ნაყოფის ლპობა. დამპალი ნაყოფი იფარება წვრილი მეჭეჭებით, განიცდის დეფორმაციას და ბოლოს ხდება მისი მუმიფიცირება. ასეთ ნაყოფში თესლი დაავადებულია და დაკარგული აქვს აღმოცენების უნარი.

აღმონაცენების დროს ხდება მცენარეთა მასიური ჩაწოლა. დაავადების გამომწვევი აზიანებს აღმონაცენის ფესვის ყელს, რომელიც ჭკნება და ლპება ყელთან, იღებს მურა შეფერილობას და ბოლოს წაიქცევა. დაზიანებული აღმონაცენის ღეროზე ჩნდება შავი წერტილები.

ფოთლების დაავადების დროს მათ ზედაპირზე ვითარდება წვრილი არშიით შემოვლებული, მრგვალი ან კუთხოვანი ყავისფერი ლაქები. ფოთლების დაავადებას მცენარისათვის მნიშვნელოვანი ზიანი არ მოაქვს, მაგრამ ამ დროს იქმნება ინფექციის გამომწვევის მარაგი.

როდესაც ხდება ღეროს დაავადება, ამ დროს ღეროს დაზიანებული უბანი იღებს ბაც შეფერილობას. როდესაც დაზიანებული უბანი ღეროს შემორკალავს, მცენარის ის ნაწილი რომელიც დაზიანებული უბნის ზევით არის მოქცეული, ჯერ ჭკნება და შემდეგ ხმება.

ბრძოლის ღონისძიებები:

  • კულტურათა ბრუნვა;
  • საღისათესლე მესალის გამოყენება;
  • შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული და ხარისხიანი განხორციელება.

საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობა

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
აგროსფერო
კლაასი
თქვენი საეკლამო ბანერი
Georgian Dairy
AgroPlus
რატომ მოჰყავთ ფერმერებს საზამთრო სიმაღლეზე
3350 Views

საზამთროს „ხეები“ ეს არც დეკორაცია და არც ზღაპარი, არამედ ისრაელის ფერმერებში საზამთროს მოყვანის გავრცელებეული პრაქტიკაა. საზამთროს ვერტიკალური

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
წაბლი (Castanea Sativa Mill) სამკურნალო მცენარე
2056 Views

წაბლი — წიფლისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. წაბლი ერთ-ერთი მაღალი, 35 მ-მდე სიმაღლის ხეა, დიამეტრი კი საშუალოდ 1 მეტრამდეა, მაგრამ არც თუ იშვიათია 1,5 მ

სრულად
აგროკავკასია FB