დარგები
ფერმერთა სკოლა
ბოსტნეული კულტურების თესვა-რგვის და მოსავლის აღების ვადები
1689 Views

სოფლის მეურნეობის რენტაბელობისათვის საჭიროა მინდვრის კულტურები და ბოსტნეული კულტურები განლაგებული იქნას, აგროკლიმატური ფაქტორების მოთხოვნილების მიხედვით, ძირითადად სითბურ რეჟიმზე მათი დამოკიდებულების შესაბამისად. აგროკლიმატური ზონების

სრულად
კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
ბიოაგრო
ბიოაგრო
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
აგროსფერო
აგროსფერო
ბაიერი
ბაიერი
კლაასი
კლაასი
აგროქიზიყი
აგროქიზიყი
Georgian Dairy
Georgian Dairy
აგრორჩევები
აგროკავკასია FB