როგორ მოვაწყოთ ვერტიკალური კვალი

თუ გაქვთ პატარა მიწის ნაკვეთი, ამ შესანიშნავი მეთოდით შეგიძლიათ, რაც ვერტიკალური კვლის მოწყობას გულისხმობს, მიწის სიმცირის პრობლემა უმტკივნეულოდ გადაწყვიტოთ.

ამისთვის დაგჭირდებათ:

• 100-დან 150 მმ-მდე დიამეტრი პლასტმასის სანიაღვრე მილი;
• ნოყიერი მიწა;
• მსხვილი ხრეში;
• ბურღი;
• სანიაღვრე მილის საცობი;
• 8-10სმ-ით მეტი სიგრძის შედარებით მცირე, 15-20 მმ. დიამეტრის სანიაღვრე მილი;
• წებოვანი ლენტი;
• ჯვალოს ნაჭერი;
• კანაფი;
• დიდი მოცულობის ჭურჭელი.

ვერტიკალური, კვალი, ბაღი, მარწყვი

ნაბიჯი 1. განვსაზღვრავთ ვერტიკალური კვლის სიმაღლეს და ვჭრით შესაბამის სიგრძის დიდი და მცირე დიამეტრის პლასტმასის მილებს. შეგახსენებთ, რომ წვრილი მილი მსხვილ მილთან შედარებით 8-10 სმ. გრძელი უნდა იყოს.

ვერტიკალური, კვალი, ბაღი, მარწყვი

ნაბიჯი 2. წვრილ მილის ზედა მონაკვეთის 2/3 უნდა დავხვრიტოთ მცირე დიამეტრის ბურღით, რათა წყალი ნელ-ნელა ჩაიღვაროს მსხვილ მილში მოთავსებულ გრუნტში. სარწყავი წვრილი მილის ქვედა ნაწილის დახვრეტა არ შიძლება, რადგან ამ შემთხვევაში მთელი წყალი ძირში ჩაიღვრება და კვლის ზედა ნაწილი მოურწყავი დარჩება.

ვერტიკალური, კვალი, ბაღი, მარწყვი

ნაბიჯი 3. სარწყავ მილს მთელ სიგრძეზე გარშემო შემოვახვევთ ჯვალოს ნაჭერს და მაგრად შევკრავთ კანაფით. ჯვალოს ნაჭერი საჭიროა იმისთვის რომ ნახვრეტები დავიცვათ მცენარის ფესვებისგან და ნახვრეტებიდან გადმოღვრილი წყალი თანაბრად გადანაწილდეს ნიადაგში. სარწყავი მილის ბოლო უნდა დავლუქოთ წებოვანი ლენტით.

ნაბიჯი 4. სპეციალური მსხვილ დიამეტრიანი სპეციალური 10-15 სმ დიამეტრის ბურღით ვხვრეტთ  ძირითად მილს, სამ რიგად, ნახვრეტებს შორის დაცილება 20 სმ. ნაკლები არ უნდა იყოს. მილს მიწის პირიდან გარკვეულ სიმაღლეზე 20-30 სმ. ვტოვებთ აღარ ხელუხლებლად ნახვრეტების გარეშე.

ნაბიჯი 5. ვიწყებთ კონსტრუქციის გამართვას. ვიღებთ დიდი ჭურჭელს და ვდებთ დიდ მილს, რაც მილს წაქცევის საშუალებას არ მისცემს. მილის ბოლოს ვუმაგრეთ საცობს ისე, რომ მისი გადატანა შესაძლებელი იყოს. მსხვილ მილში ჩავუშვებთ სარწყავ მილს. მილში ვყრით მსხვილი ფრაქციის ხრეშს, ისე რომ მილი ძირიდან 10 სმ-დე. შეივსოს, რაც კონსტრუქციას სიმყარეს შემატებს და ზედმეტი წყლის გატარების საშუალებასაც მისცემს.

ვერტიკალური, კვალი, ბაღი, მარწყვი

ნაბიჯი 6. მილს ბოლომდე მჭიდროდ ვავსებთ ნოყიერი მიწით  და პერიოდულად ვრწყავთ სარწყავი მილის მეშვევობით, რომ ნიადაგში ცარიელი ადგილები არ დარჩეს, შემდეგ ვრგავთ მარწყვს, ყვავილებს ან სხვა მცენარეს.

ვერტიკალური, კვალი, ბაღი, მარწყვი

სარწყავ მილს, რომელიც ძირითად მილზე 8-10 სმ-ით მაღალია, პერიოდულად ვავსებთ წყლით და ვაკვირდებით, რომ კვალი მთლიანად მოირწყას, ამავე მილით პერიოდულად შეგვიძლია წყალში გახსნილი სასუქის შეტანაც.

ვერტიკალური, კვალი, ბაღი, მარწყვიწარმატებებს გისურვებთ!

კრედო ბანკი