ქართული დაფნა და მისი საექსპორტო პოტენციალი

დაფნა

დაფნის სექტორის მიმოხილვა საქართველოში

 • დაფნის ისტორია საქართველოში;
 • დაფნის ფოთლის წარმოების მოცულობა საქართველოში;
 • ექსპორტი;
 • ადგილობრივი მოთხოვნა;
 • იმპორტი

დაფნის გამომშრალი ფოთლის ღირებულებათა ჯაჭვი

 • საექსპორტო პროდუქციის კატეგორიები;
 • წარმოების პროცესი;
 • სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის სტანდარტების სერტიფიცირება საქართველოში;
 • ლაბორატორიები.

დაფნის გამომშრალი ფოთლის საერთაშორისო ბაზრის მიმოხილვა (წამყვანი მწარმოებელი ქვეყნები, იმპორტიორები და ექსპორტიორები)

 • მსოფლიო ბაზრის მიმოხილვა;
 • კონკურენცია;
 • თურქეთი.

პოტენციური მიზნობრივი საექსპორტო ბაზრის მიმოხილვა

 • ევროკავშირის სურსათის უვნებლობის მოთხოვნები, მოკვლეული მონაცემები და ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის რეკომენდაციები (პოტენციური სამიზნე საექსპორტო ბაზარები);
 • ექსპორტის პროცედურები.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

დაფნა

თქვენი რეკლამა