ლობიოს მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია

ლობიო, ლობიოს

ლობიოს შესახებ გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის.

  • ნიადაგის დამუშავება და განოყიერება;
  • თესლის შერჩევა დათესვა;
  • ნათესის მოვლა;
  • სანაწვერალო ლობიო;
  • მოსავლის აღება, დახარისხება და შენახვა;
  • აგროტექნოლოგიური ცხრილი…

დაკლიკეთ ფოტოზე (დოკუმენტზე) და წაიკითხეთ

ლობიო, პარკოსნები

კრედო ბანკი