კაკალი – მოყვანის ტექნოლოგია, ბაზრის კვლევა და პერსპექტივა

კაკალი, აგროტექნოლოგია, ბაზარი

კაკლის კულტურის მიმოხილვა

 • კაკლის წარმოშობა;
 • მცენარის დახასიათება;
 • გავრცელებული ჯიშები საქართველოში;
 • კაკლის სამრეწველო ჯიშების მახასიათებლები;
 • კაკლის გაშენება და მოვლა;
 • კაკლის მავნებელ-დაავადებები და მათთან ბრძოლა;
 • კაკლის მოსავლის აღება;
 • კაკლის სასარგებლო თვისებები.

კაკლის პროდუქტები

კაკლის პირველადი გადამუშავება, შრობა და შენახვა

ადგილობრივი წარმოება და პოტენციალი

 • ექსპორტის პოტენციალი;
 • კაკლის ადგილობრივი სანერგეები და ნერგების იმპორტი;
 • კაკლის SWOT ანალიზი.

კაკლის მსოფლიო ბაზრის მიმოხილვა

 • კაკლის საერთაშორისო ფასები;
 • მსოფლიო ვაჭრობის მიმოხილვა ;
 • ნაჭუჭგაუცლელი კაკალი.

დანართები

 • კაკლის ღირებულებათა ჯაჭვი;
 • კაკლის ექსპორტ-იმპორტის დოკუმენტაცია და ნებართვები;
 • კაკლის ბაღის ხარჯები და შემოსავლები და სხვა.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

კაკალი

კრედო ბანკი