თხილი, ბიო, ორგანული
PDF

თხილი – დარგვა, გაშენება, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის. თხილის მნიშვნელობა და გამოყენება; ბოტანიკური დახასიათება; თხილის ბიოლოგიური თვისებები; თხილი გაშენება, ვეგეტაციის პერიოდი და დარგვის წესი; თხილის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია; […]

კაკალი, აგროტექნოლოგია, ბაზარი
PDF

კაკალი – მოყვანის ტექნოლოგია, ბაზრის კვლევა და პერსპექტივა

კაკლის კულტურის მიმოხილვა კაკლის წარმოშობა; მცენარის დახასიათება; გავრცელებული ჯიშები საქართველოში; კაკლის სამრეწველო ჯიშების მახასიათებლები; კაკლის გაშენება და მოვლა; კაკლის მავნებელ-დაავადებები და მათთან ბრძოლა; კაკლის მოსავლის აღება; კაკლის სასარგებლო თვისებები. კაკლის პროდუქტები კაკლის პირველადი გადამუშავება, შრობა […]

თხილი, გასხვლა
რეგიონები

თხილის ბუჩქის გასხვლა

დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში თხილის პირველადი მწარმოებლები ძირითადად წვრილი საოჯახო მეურნეობები არიან, რომელთა თხილის ბაღის ფართობი 0.2-1.5 ჰა და  ოდნავ მეტია. თხილის ბაღები  ხშირ შემთხევაში გაშენებულია ქაოტურად, სტანდარტების გარეშე. ბაღებს უმეტეს შემთხვევაში არ უტარდება მცენარის ზრდა […]

თხილი, გასხვლა, ფორმირება
ვიდეო

თხილის ტრადიციული ბაღის გასხვლა-ფორმირება

თხილი, ერთ–ერთი უძველესი კაკლოვანი კულტურაა. იგი მრავალწლიანი, ფოთოლმცვენი, სითბოს, სინათლისა და ტენის მოყვარული, ყინვა და გვალვაგამძე, ჩრდილისამტანი მცენარეა. თხილი ჯიშებისა და ადგილმდებარეობის მიხედვით იზრდება 2-დან 10 მეტრამდე, ცოცხლობს 60-80 წელს. თხილის კულტურა თავისი ეკონომიური მნიშვნელობით […]

გასხვლა, კაკალი, ფორმირება
ვიდეო

კაკლის ბაღის გასხვლა-ფორმირება

კაკალი ერთბინიანი, სქესგაყოფილი, ჯვარედინ დამამტვერიანებელი მცენარეა. ზრდასრულ ასაკში მცენარე საშუალოდ 25 მეტრ სიმაღლეს აღწევს,  პროდუქტიულობას ინარჩუნებს ასზე მეტი წლის განმავლობაში. თანამედროვე ინტენსიური მებაღეობისთვის განკუთვნილი ჯიშების სიმაღელე გაცილებით ნაკლებია საშუალოდ 4-6 მეტრი. ტრადიციული ჯიშების ერთი ხე […]

ნუში, მოვლა, გარემო, კაკლოვნები
მებაღეობა

ნუშის გარემო ფაქტორების მიმართ დამოკიდებულება

ნიადაგი ნუში უპირატესობას ანიჭებს შედარებით ტუტე რეაქციის, ზომიერად ნაყოფიერ თიხნარ კარბონატულ ნიადაგებს. შედარებით შეზღუდულია მისი ზრდა ისეთ ნიადაგებზე, სადაც ტენიანობის დიდი ხნით შენარჩუნების საშიშროება არსებობს. ნუშის ფესვთა სისტემას აქვს გაზარდილი მოთხოვნა ჟანგბადის მიმართ, ამიტომ კარგი […]

კაკალი, აგროტექნოლოგია, მებაღეობა, კაკლოვნები
მებაღეობა

კაკალი – დარგვა, გამრავლება, მოვლა, ბაღის გაშენება

კაკალი (ლათ. Juglans regia) კაკლისებრთა ოჯახის ფოთოლმცვივანი ხეა, მისი სიმაღლე საშუალოდ 25 მ აღწევს, დიამეტრი 1,5 მ. მარტოდ მდგომ კაკალს ვარჯი ფართოდ აქვს გადაშლილი, კორომში კი ვიწროდ არის აზიდული. აქვს ლეგა, დაშაშრული ქერქი, ერთსქესიანი და […]

ფისტა, ფსტა, ფისტაშკა
მებაღეობა

ფსტა (ფისტა – Pistacia) დარგვა – გამრავლება

ფსტა – (ლათ. Pistacia Vera რუს. фисташка, მესხური-ფისტიღი, ჭანური – ჶისტიკი, სულხან-საბა–ორბელიანი – ფისტა, რაფიელ ერისთავი – ფუსტუღი.) ზოგადი ინფორმაცია ფსტა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კაკლოვანი მცენარეა. ფსტას სამშობლოს ითვლება – ირანი. რამდენიმე ათასი წლის განმავლობაში […]

თხილი, ბაღი
მებაღეობა

თხილი – დარგვა, გამრავლება – თხილის ბაღის გაშენება

თხილი (Corylus) — ფოთოლმცვივანი ბუჩქების, იშვიათად ხეების გვარი თხილისებრთა ან ფართო გაგებით, არყისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. ჩვეულებრივი (ტყის) თხილი ხშირად ბუჩქია, იშვიათად პატარა ზომის ხე. მერქანი რბილი, მჩატე და დრეკადი, ნაყოფი სქელნაჭუჭიანია. ადამიანი თხილის ნაყოფს უხსოვარი […]