მყნობა. კაკალი
მებაღეობა

კაკლის მყნობის მეთოდები და თანმიმდევრობა

კაკლის მყნობა ივნის-ივლისშია შესაძლებელი, თუმცა, ღია გრუნტში ძალზე დაბალი შედეგიანობით გამოირჩევა და სპეციალისტების შეხედულებები ამ მხრივ არაერთგვაროვანია-ზოგი უფრო მიზანშეწონილად კალმით მყნობას მიიჩნევს, ზოგიც-კვირტით. კაკლის მყნობის სირთულე მხოლოდ მყნობის მეთოდის შერჩევა როდია დიდი მნიშვნელობა აქვს მყნობის […]

თხილი
მებაღეობა

როგორ ვებრძოლოთ თხილის შავ ხარაბუზას ბიოთხილში

ბიოეკოლოგია იმაგო შავი ფერისაა, გრძელი ულვაშებითა და ყვითელი ფეხებით.  მატლი ყვითელი ან ღია ყავისფერია. მდედრი კვერცხებს დებს ქერქის ღრიჭოებში, რომლებიც გრძელ ჭრილებადაა წარმოდგენილი. მატლები გამოდიან დაახლოებით ივნისის თვეში და გამოხრავენ ღეროს ჯერ გარშემო, ხოლო შემდეგ […]

თხილის, ბაღის, გაშენება
მებაღეობა

რა უნდა ვიცოდეთ თუ თხილის ბაღის გაშენება გვინდა

თხილის კულტურის მნიშვნელობა საქართველოს სასოფლო სამეურნეო კულტურებიდან თხილი ერთ-ერთი ძირითადი ექსპორტის საგანია,რაც ჩვენი ქვეყნის ფერმერებს მნიშვნელოვან შემოსავალს აძლევს. თხილს (Corujlusl) კაკლოვანთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. თხილის გული მდიდარია ცხიმებით 60-70%, ცილებით 15-16%, მაკრო და მიკროელემენტებით. […]

კალიუმის, ნაკლებობა, კაკალი
ფერმერთა სკოლა

კალიუმის ნაკლებობა კაკალში

კაკლის კულტურით დაინტერესებული ფერმერების რიცხვი საქართველოში ყოველწლიურად იმატებს. მაღალი ხარისხის პროდუქციის მისაღებად კი აუცილებელია რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ მეწარმეს თავისი პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანა სურს. ექსტრა და პირელი კლასის ნიგოზი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ […]

თხილი, კვირტის, ტკიპა
მებაღეობა

თხილის კვირტის ტკიპა – ნიშნები და ბრძოლის ღონისძიებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგთა შორის,მეხილეობას ყოველთვის, წამყვანი ადგილი ეკავა.  ხეხილის კულტურები საქართველოს ცალკეულ _ აგროეკოლოგიურ ზონებში მისი აგრობიოლოგიური თავისებურებების, მცენარეთა გავრცელების ხელსაყრელი ნიადაგურ_კლიმატური პირობების მიხედვით ნაწილდებოდა. აქედან გამომდინარე საქართველოს რეგიონებისათვის გამოკვეთილი იყო პრიორიტეტული მიმართულებები და […]

მეთხილეობა, თხილი, კვება
მებაღეობა

თხილი – თხილის ნარგავების გამოკვება

თხილის ნარგავის ნორმალური ზრდა-განვითარება, საექსპლოატაციო პერიოდის გახანგრძლივება, მოსავლიანობის ამაღლება და მისი სტაბილურობის უზრუნველყოფა შესაძლებელია მხოლოდ ნიადაგისა და მცენარის მოვლის ღონისძიებათა სრული კომპლექსის ჩატარებით. მასში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სასუქების გამოყენებას. ცნობილია, რომ თხილი კარგად ხარობს სხვადასხვა […]

კაკალი, კაკლოვნები, გარემო, ნიგოზი
მებაღეობა

კაკლის გარემო ფაქტორების მიმართ დამოკიდებულება

ნიადაგი კაკალი კარგად ხარობს ჰუმოსოვან, შედარებით საშუალო სიმკვრივის, ან მსუბუქ თიხნარ ნიადაგებზე, რომლებიც ხასიათდებიან ნაყოფიერი ფენის მნიშვნელოვანი სიმძლავრით. კაკლის ხე ასევე აქტიურად იზრდება მდინარეების ნაპირების ალუვიურ ნაფენებზეც. ნიადაგის pH-ის მაჩვენებლების მიმართ ტოლერანტულია, თუმცა მაღალტუტიან ნიადაგებზე […]

ნუში, აგროწესები, ბაზარი
PDF

ნუში – მოყვანის ტექნოლოგია, ბაზრის კვლევა და პერსპექტივა

ნუშის კულტურის მიმოხილვა ნუშის კულტურის ისტორია; მცენარის დახასიათება. ნუშის კულტურის დამოკიდებულება ნიადაგობრივ-კლიმატურ პირობებზე ნაყოფი; რძე და ზეთი. ნუშის აგროტექნიკა მავნებელ-დაავადებები და მათთან ბრძოლა ნუშის სასარგებლო და სამკურნალო თვისებები ნუშის პირველადი გადამუშავება, შრობა და შენახვა ნაყოფის […]

პეკანი, კაკალი, კაკლოვნები
მებაღეობა

პეკანი – საინტერესო ჯიშის კაკალი

ინტროდუცირებული (უცხოური) კაკალნაყოფიანი მცენარეებიდან საქართველოსთვის ყველაზე მეტად საყურადღებო პეკანია. პეკანის გვარი 21 სახეობას აერთიანებს, რომელთაგან 20 სახეობის სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკაა, ხოლო ერთისა ჩინეთი. ჩვენთვის უპირატესობა ენიჭება თხელნაჭუჭა, წარგძელებულ თხილის ფორმის ამერიკულ პეკანს (Carya illinoinensis). იგი […]