ჩირი, თხილი, ექსპორტი
PDF

თხილი და ჩირი ევროპის ბაზარზე – ექსპორტის გზამკვლევი

თხილი და ჩირი ორი სხვადასხვა ჯგუფის პროდუქტია, რომლითაც საერთაშორისო ბაზარზე ჩვეულებრივ ერთი და იგივე კომპანიები ვაჭრობენ. ამის მიზეზია ორივე პროდუქტის შენახვის ხარგრძლივი ვადა და ასევე, მათი შენახვისა და დამუშავების მსგავსი პირობები. ანალოგიურია, ასევე, თხილის და […]

თხილი, კაკლოვნები, ბაღი
PDF

თხილის ბაღის გაშენება და მოვლა

თხილს (Corylus) კაკლოვანთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. თხილის გული მდიდარია ცხიმებით 60-70%, ცილებით 15-16%, მაკრო და მიკროელემენტებით. თხილი მრავალწლვანი მერქნიანი, ფოთოლმცვენი მცენარეა. ჯიშებისა და ადგილმდებარეობის მიხედვით იზრდება 2-დან 10 მეტრამდე, ცოცხლობს 60-80 წელს. ახალგაზრდა მცენარე […]

კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი, მარკეტინგი
PDF

კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი – მარკეტინგული სტანდარტები

რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს კაკლოვანი პროდუქტები: კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი – თუ გვსურს მათი ექსპორტზე გატანა? კრებულში მოცემულია, როგორც მთლიანი პროდუქტის ისე ცალკე ნაჭუჭის და გულის ხარისხის მინიმალური მოთხოვნები. წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული […]

პეკანი, კაკალი, გამრავლება
მებაღეობა

პეკანის თესლით გამრავლება

პეკანის გამრავლება შესაძლებელია თესლით და ვეგეტაციური წესით. მსოფლიოში გამრავლების ფართოდ მიღებული ხერხია თესლით გამრავლება. გამრავლებისათვის თესლი უნდა ავიღოთ სადედე მცენარეებიდან. სადედე მცენარედ უნდა შეირჩეს საუკეთესო ფორმის (ჯიშის) მცენარე. სადედე ხე უნდა აკმაყოფილებდეს ჯიშისათვის დამახასიათებელ ყველა […]

საქართველოში, გვარცელებული, ნუში
მებაღეობა

ნუშის ზოგადი დახასიათება და საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ჯიში

ზოგადი დახასიათება ნუში ეკუთვნის ვარდყვავილოვანთა ოჯახს და ტყემლისებრთა ქვეოჯახს. ნუშის გვარში გაერთიანებულია 40-ზე მეტი სახეობა. ნუშის ხის სიმაღლე 10 მეტრამდე აღწევს. მისი ფოთლები ძლიერ წააგავს ატმისას. ფოთოლი მოკლე ლენცეტისებრია. ყუნწი მოკლეა, ფოთლის ფუძესთან აქვს 2-4 […]

პეკანი, კაკალი, ნიგოზი
რეგიონები

პეკანი – კაკალი დასავლეთ საქართველოს ტენიანი სუბტროპიკული ზონისთვის

დასავლეთ საქართველოს ტენიანი სუბტროპიკული ზონის ნიადაგობრივ კლიმატური მახასიათებლები საუკეთესო პირობებს ქმნის კაკლოვანი კულტურების გასაშენებლად. პეკანი ძვირფასია, როგორც მაღალმოსავლიანი ხანგრძლივად მოზარდი კაკლოვანი მცენარე, რომელიც იძლევა ძალიან გემრიელ და კალორიულ ნაყოფებს: პეკანი თბილი ქვეყნის მცენარეა, სამშობლო ჩრდილოეთ […]

ნუში, მცენარე, ეკოლოგია, მოსავალი
მებაღეობა

ნუშის (Prunus dulcis) ეკოლოგია

ნუშის (Prunus dulcis) კულტურა ქართულ უძველეს ისტორიოგრაფიულ წყაროებში მოხსენიებულია ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე სამი ათასი წლის წინ, მნიშვნელოვანია ამ კულტურის ნაყოფების მაღალი სასაქონლო, სამეურნეო, კომერციული და კვებითი ღირებულებები, რაც კიდევ უფრო აქტუალურს ხდის ამ კულტურის […]

თხილი, თხილის, ბაღის, ნაკვეთი
მებაღეობა

თხილის ბაღების გასაშენებლად ადგილის შერჩევა

ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომ თხილი ნიადაგისადმი დიდი შეგუებით ხასიათდება, იგი კარგად ხარობს როგორც მჟავე, ისე ნეიტრალურ და ტუტე ნიადაგებზე. მისთვის საუკეათესოა ჰუმუსით მდიდარი სტრუქტურული ნიადაგები, ის ვერ ეგუება ჭარბტენიან და ბიცობ ნიადაგებს. წყლისადმი საკმაოდ მომთხოვნია, […]

კაკალი, მოსავალი, შრობა, შენახვა, ნიგოზი
მებაღეობა

კაკლის მოსავლის აღება, შრობა, შენახვა

კაკლის მოსავლის აღება სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდეგ, შესაბამისი მოვლისა და აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების შემთხვევაში, 1 ჰა-დან შეიძლება მივიღოთ 3-7 ტონა მოსავალი. კაკალი იკრიფება (იბერტყება) სრული სიმწიფის სტადიაში. მოსავლის დაგვიანებული კრეფა იწვევს: გულის გამოშრობას, ზომაში დაპატარავებას, […]