ნუში, კაკლოვნები, ბიოლოგია
მებაღეობა

ნუში – ბიოლოგიური თავისებურებები და მორფოლოგიური ნიშნები

ზრდა და მსხმოიარობა ნუშს ახასიათებს აქტიური ზრდა ახალგაზრდა ასაკში, რასაც მოსავლიანობის დაწყების შემდეგ საგრძნობლად ანელებს. ზრდის თავისებურებები მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული გამოყენებულ საძირეზე. ნუში, ნუშის საძირეზე უფრო ძლიერად იზრდება, ვიდრე ატამ-ნუშის ჰიბრიდებზე GF667 და სხვ. ნახევრად ნაგალა […]

თხილი, კაკლოვნები, თხილის, შემოსავალი
აგრო სიახლეები

თხილის სეზონი და მოლოდინები ბაზარზე

თხილის აქტიური რეალიზაცია რამდენიმე დღეში დაიწყება. ამ კულტურაში მსოფლიო ბაზარზე მთავარი მოთამაშე თურქეთია ბაზრის 60-75% – იანი წილით, ამიტომ თხილის ფასს ბაზარზე თურქეთში მიღებული მოსავალი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს. წელს თურქეთმა, წინა წელთან შედარებით, 80,000 ტონით მეტი […]

კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი, მარკეტინგი
PDF

კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი – მარკეტინგული სტანდარტები

რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს კაკლოვანი პროდუქტები: კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი – თუ გვსურს მათი ექსპორტზე გატანა? კრებულში მოცემულია, როგორც მთლიანი პროდუქტის ისე ცალკე ნაჭუჭის და გულის ხარისხის მინიმალური მოთხოვნები. წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული […]

ფსტა, ფისტა, ფისტაშკა
აგრო სიახლეები

ფსტას (ფისტა) წარმოება მსოფლიოში 1 მლნ. ტონას მიუახლოვდა

ფსტას (ფისტა, Pistacia Vera) წარმოება მსოფლიოში, 2020-2021 წლებში 1 მილიონი ტონის ნიშნულს მიუახლოვდა. Eastfruit-ის ექსპერტები ინვესტორების ყურადღებას მუდმივად ცენტრალური აზიის რეგიონში ფსტას გაშენების პერსპექტივებზე ამახვილებენ. აქედან გამომდინარე, ყურადღებით აკვირდებიან მსოფლიო ბაზარს, სადაც ფისტა კვლავაც მაღალი […]

თხილი, ბაღი, კვება, დაცვა
PDF

თხილის ბაღის გაშენება, კვება, თხილის დაცვის სქემა

ინფორმაცია თხილის სხვადასხვა ჯიშების შესახებ, რეკომენდაციები, ნიადაგის დამუშავება, მორწყვა, კვების და დაცვის სქემები, მავნებლები და დაავადებები, აღწერილია აგროტექნიკური სამუშაოები. სარჩევი: კულტურის ზოგადი დახასიათება; თხილის ძირითადი ქართული ჯიშები; ნიადაგის დამუშავება, მოვლა; თხილის დარგვა; თხილის ბაღის გაშენება; […]

თხილი, კვირტის, ტკიპა
მებაღეობა

თხილის კვირტის ტკიპა – ნიშნები და ბრძოლის ღონისძიებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგთა შორის, მეხილეობას ყოველთვის, წამყვანი ადგილი ეკავა.  ხეხილის კულტურები საქართველოს ცალკეულ _ აგროეკოლოგიურ ზონებში მისი აგრობიოლოგიური თავისებურებების, მცენარეთა გავრცელების ხელსაყრელი ნიადაგურ_კლიმატური პირობების მიხედვით ნაწილდებოდა. აქედან გამომდინარე საქართველოს რეგიონებისათვის გამოკვეთილი იყო პრიორიტეტული მიმართულებები […]

კარტლისი, თხილი, წამლობა, სქემა
აგრომარკეტი

თხილის დაცვის (წამლობათა) სქემა – ვადები და პრეპარატები

კომპანია „კარტლისი“ გთავაზობთ თხილის დაცვის სქემას. გაითვალისწინეთ, რომ სქემა ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს. პრეპარატის ტიპები, მათი მოხმარების ნორმები და ვადები შერჩეულ უნდა იქნას კლიმატური პირობების, დაავადებების და მავნებლების ინტენსივობის გათვალისწინებით. პრეპარატების შესაძენად და დამატებითი ინფორმაციისთვის, გამოიყენეთ […]

პეკანი, კაკალი, კაკლოვნები
მებაღეობა

პეკანი – საინტერესო ჯიშის კაკალი

ინტროდუცირებული (უცხოური) კაკალნაყოფიანი მცენარეებიდან საქართველოსთვის ყველაზე მეტად საყურადღებო პეკანია. პეკანის გვარი 21 სახეობას აერთიანებს, რომელთაგან 20 სახეობის სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკაა, ხოლო ერთისა ჩინეთი. ჩვენთვის უპირატესობა ენიჭება თხელნაჭუჭა, წარგძელებულ თხილის ფორმის ამერიკულ პეკანს (Carya illinoinensis). იგი […]

კაკალი, კაკლის, ბაღი
მებაღეობა

კაკლის დარგვა, მოვლა-მოყვანა, გასხვლა-ფორმირება

კაკალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი და ფართოდ გავრცელებული კაკლოვანი კულტურაა. მას აქვს დიდი სახალხო და სამეურნეო მნიშვნელობა კაკლის სამშობლოდ ირანი და მასთან ახლოს მდებარე წინა და შუა აზიის ქვეყნები ითვლება. იგი გავრცელებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში: საბერძნეთში, იტალიაში, […]