ქართული, მუხა
ფერმერთა სკოლა

ქართული მუხის გაშენების აგროტექნიკური თავისებურებანი

მუხის გვარი საკმაოდ მდიდარია სახეობებით, ამჟამად, დედამიწის ზედაპირზე, გავრცელებულია მისი 220-მდე სახეობა, მათ შორის კავკასიაში გვხვდება 19, საქართველოში კი ძირითადად გავრცელებულია 8 სახეობა. ქართული მუხა (ლათ. Quercus iberica Stev)18-20 მ-მდე, სიმაღლის ხეა, მოგრძო კვერცხისებრი ან […]

ბოთლი, პლასტიკატი, ბილეთი
AgroPlus

სამგზავრო ბილეთი პლასტიკატის ბოთლის სანაცვლოდ

გარემოს ნარჩენებისგან დაცვის მიზნით, სიდნეიში (ავსტრალია) რამდენიმე წლის წინ პლასტიკატის და ალუმინის ბოთლების შემგროვებელი ავტომატები (აპარატები) გამოჩნდა. მოქმედების პრინციპი მარტივია, ყველა მსურველს გარემოს მხარდაჭერის სანაცლოდ სამგზავრო ბილეთი ან საქველმოქმედო ფონდში გადარიცხვის ქვითარი შეუძლია მიიღოს. ავსტრალიელთა გარემოზე […]

თესლბრუნვა
ფერმერთა სკოლა

სახნავი მიწების ინტენსიური გამოყენება – თესლბრუნვა

ნიადაგის ნაყოფიერების გადიდებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის მატების მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს თესლბრუნვები. თესლბრუნვების შემოღებისას უზრუნველოყოფილი უნდა იქნეს: ნათესის ფართობის  მოსავლიანობით ფერმერული მეურნეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, სახნავი   მიწების მიზანშეწონილი (სწორი) გამოყენება და კულტურათა სწორად შერჩევა-    განაწილება, მეცხოველეობის […]

აგროგრაფი, ფერმერთა, კონკურსი
აგრო სიახლეები

„აგროგრაფი“ – კონკურსი პროფესიული განათლების სტუდენტებისთვის

კონკურსი “აგროგრაფი” წარმოადგენს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ერთ–ერთ საინტერესო კონპონენტს, რომელიც მიზნად ისახავს, სოფლის მეურნეობის პროფესიების პოპულარიზაციას. 27 ოქტომბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროფესიულ სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ საკუთარი პროფესია გააცნონ ფართო აუდიტორიას […]

შვიტა
სამკურნალო მცენარეები

შვიტა მინდვრის (Equisetum arvense) – სამკურნალო მცენარე

მინდვრის შვიტა (ლათ. Equisetum arvense) მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა შვიტისებრთა ოჯახიდან. აქვს მცოცავი, რუხი-მოშავო ფესურა. ღერო ორგვარია: გენერაციული და ვეგეტაციური. გენერაციული ღეროები ადრე გაზაფხულზე ამოდის,  იგი სპორების მატარებელია და მათი შემოსვლის შემდეგ ჭკნება. ფერით რუხი-მოყავისფროა, დაუტოტავი, სიმაღლით […]

ვაზის, ჯიში, დანახარული, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

დანახარული – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

დანახარული წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, რომელიც მოსახლეობაში აგრეთვე ცნობილია: გაღმამხარულის, დანახერის და განახერის სახელწოდებით. წარმოშობა: ქართლი. პატარა ჯგუფებად იყო გავრცელებული გორში, კასპსა და ცხინვალში. მიიღება სუფრის წითელი მშრალი ღვინო. ასევე გამოიყენება საკუპაჟედ. ჯიში ძლიერი ზრდისაა.ზრდასრული […]

პიონერი, სიმინდი, კარტლისი, ჰიბრიდი
აგრომარკეტი

კარტლისის სიმინდის სათესლე მასალა – პიონერი PR32B10

კომპანია კარტლისი გთავაზობთ, მსოფლიოში N1 სათესლე სიმინდს, რომელიც ამერიკული კომპანიის მიერ არის წარმოებული და „პიონერის“ სახელით იცნობენ,რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში არის კომპანია „კარტლისი“. უამრავი ჯიში დაინერგა და გამოიცადა სხვადასხვა რაიონში ამ წლების განმავლობაში, თუმცა დღეს […]

მებოსტნეობა

კიტრის მოვლა-მოყვანა დახურულ გრუნტში (სათბურში)

კიტრი (Cucumis sativus L) ერთწლიანი, ორლებნიანი, მოკლე დღის მცენარეა, გოგრისებრთა ოჯახიდან, მხვიარა ღეროთი, მცენარის ღეროს სიმაღლემ შეიძლება რამდენიმე მეტრს მიაღწიოს. ფოთლები მთელია ან კიდეებში ოდნავ დაკბილული, მორიგეობით განლაგებული, ფოთლის უბიდან ვითარდებიან ნამხრევები. ფესვთა სისტემა მთავარღერძიანია, […]

ვენახი, ვაზი, ამპელოგრაფია, მევენახეობა
მევენახეობა

ვენახის გაშენების ძირითადი საკითხები საქართველოს ამპელოგრაფიის მიხედვით

ახალი ვენახების გაშენებისას ყურადღება უნდა მიექცეს ნაკვეთის რელიეფის თავისებურებას, ექსპოზიციას, სიმაღლეს ზღვის დონიდან, ასათვისებელი ფართობის ნიადაგისა და მიკროკლიმატურ პირობებს, გრუნტის წყლის სიახლოვეს ნიადაგის ზედაპირთან, მცენარეულობის საფარს და სხვ. გარდა ამისა ვენახის გაშენებასთან მჭიდროდაა დაკავშირებული ვაზის […]