ხორბალი, აგროკალენდარი
მემცენარეობა

ხორბლის თესვა-მოყვანა, ვადები, ტექნოლოგიური რუკა

შესავალი ხორბლის მოყვანის აგროტექნოლოგია ითვალისწინებს ჯიშის პოტენციური შესაძლებლობის მაქსიმალურ გამომჟღავნებას წარმოების პირობებში. ეს შესაძლებელია მაშინ, როცა მისი აგროტექნოლოგიის ყველა ელემენტი და ფაქტორი, დაწყებული წინამორბედის სწორად შერჩევიდან მოსავლის აღებით დამთავრებული, ხორციელდება სრულად, დროულად და მაღალხარისხოვნად. ერთი […]

ჭვავი
მემცენარეობა

საშემოდგომო ჭვავი

საშემოდგომო ჭვავი (ლათ. Secale cereale L) – თავთავიანი პურეულების მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია. ჭვავის  ფქვილისაგან გამომცხვარი პური გამოირჩევა დიეტური დანიშნულებით და მაღალი კალორიულობით. განსაკუთრებული გემოთი და ხარისხით. ის შეიცავს ბალანსირებულ ცილებს და ვიტამინებს (A,B,B, PP და E). […]

ხორბლის, თესვა
მემცენარეობა

საშემოდგომო ხორბლის თესვისთვის ნიადაგის დამუშავება

საქართველოში, ხორბლის კულტურა ძირითადად წარმოდგენილია მის აღმოსავლეთ ნაწილში. ითესება შემოდგომაზე, სექტემბერ-ოქტომბერში, ასევე ადრე გაზაფხულზე. ნიადაგის დამუშავება თესვამდე ნიადაგი უნდა დამუშავდეს არანაკლებ 15-20 დღით ადრე. საშემოდგომო ხორბლისათვის ნასიმიდნარი უმჯობესია ჯერ მძიმედისკოებიანი იარაღით დამუშავდეს და შემდეგ 22-25 […]

მემცენარეობა

ქართული ხორბალი

საქართველო ვაზისა და ხორბლის წარმოშობის ქვეყანაა. კოლხეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული გათხრების დროს, ძველი ადამიანების სადგომებსა და სამარხებში, აღმოჩენილია (ძვ. წელთაღრიცხვით) V-VI ათასწლეულის დანახშირებული ხორბლის მარცვლების ნიმუშები. სამყაროში არსებულ ხორბლის გვარში შემავალი 27 სახეობიდან, საქართველოში გვხვდება და […]

სიღნაღი, მარცვლეულის, წარმოება
რეგიონები

სიღნაღს მარცვლეული კულტურების წარმოების კარგი შესაძლებლობები აქვს

მემარცვლეობა სიღნაღის ზონისათვის ოდითგანვე ტრადიციული დარგი იყო და ამ კულტურებს აქ დღესაც შეძლებისდაგვარად სათანადო ყურადღება ექცევა. თვით აქაური აგროკლიმატური პირობები საშემოდგომო მარცვლულის წარმოების კარგ პირობებს იძლევა. წლეულს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში  საშემოდგომო ხორბალი 25 675ჰექტარზე იყო დათესილი […]

ხორბალი
მემცენარეობა

საშემოდგომო ხორბლის მოთხოვნილება გარემო პირობების მიმართ

საშემოდგომო ხორბალი ძირითადად თბილზამთრიან რაიონებში მოჰყავთ. მისი თესლის გაღივება იწყება 1-20 ტემპერატურაზე, მაგრამ აღმოცენებისა და ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა 12-150C . ხორბლის ბარტყობა ნორმალურად მიმდინარეობს 8-100 პირობებში, ხოლო 3-40 წყვეტს ვეგეტაციას. მასზე უარყოფითად მოქმედებს დღეღამური ტემპერატურის […]

ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია
მემცენარეობა

მარცვლეული კულტურების ზოგადი დახასიათება

მარცვლეულ კულტურებს შორის წამყვანი ადგილი ხორბალს უკავია. მისგან გამომცხვარი პური წარმოადგენს კვების ძირითად პროდუქტს. იგი ყოველდღიური სურსათია ადამიანისათვის, მასზე მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება. ამიტომ, დღეს მწვავედ დგას საკითხი (განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში) პლანეტის მოსახლეობის პურით მომარაგებაზე. საკითხს […]

მარცვლეული, ბაზო, კვლები
მემცენარეობა

მარცვლეულის ფართო ბაზო-კვლებზე მოყვანის ახალი ტექნოლოგია

ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა ქვეყანაში ჰექტარზე დღეს 1.5 -2 ტონაა, ამ რამდენიმე წლის წინათ კიდევ უარესი ვითარება იყო, ეს მაჩვენებელი 1.1-1-2 ტონის ფარგლებში მერყეობდა. ქართველი ფერმერები ცდილობენ მოსავლიანობის გაზრდას, მაგრამ ეს არცთუ იოლი საქმეა, რადგან უხვი […]

ქერი, ბიო, ორგანული, ბიოაგრო
მემცენარეობა

ბიოაგროს პრეპარატების გავლენა ქერის ბიო-სამეურნეო მაჩვენებლებზე

ქერი მსოფლიოს უძველესი სასოფლო-სამეურნეო კულტურაა. ამიერკავკასია და კერძოდ საქართველო წარმოადგენს ქერის წარმოშობის ერთ-ერთ კერას. იგი კოსმოპოლიტური მცენარეა. საქართველოში ითესება თითქმის ყველა კლიმატურ ზონაში. ქერს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს. მთიანი რაიონებისათვის ქერი წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტს, მას ხმარობენ […]