ჟოლოს ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი მცხეთა-მთიანეთში

ჟოლოს, ჟოლო, კვლევა

ჟოლოს ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზის ძირითადი მიზანია სექტორში არსებული სიტუაციის გამოვლენა, შეფასება და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა.

მიუხედავად იმისა რომ ჯერჯერობით ჟოლოს წარმოება არ არის სათანადოდ განვითარებული საქართველოში, და მხოლოდ მცირე რაოდენობით ხდება მისი წარმოება, მიჩნეულ იქნა რომ ამ კულტურას აქვს პოტენციალი წარმატებით დააკმაყოფილოს ადგილობრივი მოთხოვნა, ჩაანაცვლოს იმპორტი და ასევე მოხდეს მისი ევროკავშირში ექსპორტირება.

სწორედ ამ მიზეზების გათვალისწინებით მცხეთა-მთიანეთში კვლევის ობიექტად მოხდა ჟოლოს კულტურის შერჩევა.

საქართველოში ხორციელდება მნიშვნელოვანი რაოდენობის ჟოლოს იმპორტი რაც განპირობებულია ადგილზე წარმოების მოცულობის სიმცირითა და პროდუქციის სეზონურობაზე დამოკიდებულებით.

შესაბამისი სტანდარტების სამაცივრე და შემნახველი სიმძლავრეების არ არსებობა რეგიონში და ასევე ჟოლოს მცირე მოსავალი არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ ადგილობრივი პროდუქცია მთელი წლის განმავლობაში მიეწოდოს ბაზარს. აღნიშნული სიცარიელის შევსება ხორციელდება იმპორტის საშუალებით.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

კრედო ბანკი