ჟოლო – ფერმერის სახელმძღვანელო

ჟოლო, მალინა, ბაღი, ფერმერი, სახელმძღვანელო

ჟოლოს გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის.

გზამკვლევში შეგიძლიათ წაიკითხოთ:

→ ადგილის შერჩევა;
→ ნაკვეთის მომზადება გასაშენებლად;
→ მცენარეების რიგების მოწყობა;
→ ბაღის გაშენება;
→ ჯიშების შერჩევა;
→ მცენარეთა შორის მანძილი;
→ გასხვლა;
→ განოყიერება;
→ მორწყვა;
→ დამტვერვა;
→ მავნებლებთან ბრძოლა;
→ მოსავლის კრეფის მეთოდები და სხვა.

დაკლიკეთ ფოტოზე (ყდაზე) და წაიკითხეთ

ჟოლო, ბაღი, ფერმერი, სახელმძღვანელო, მალინა

კრედო ბანკი