შაქრის ჭარხლის მოყვანის ტექნოლოგია

შაქარი, ჭარხალი

გზამკვლევი განკუთვნილია შაქრის ჭარხლის მოყვანით დაინტერსებული ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა პირების ფართო წრისთვის.

გზამკვლევში მოცემულია

• მცენარის განვითარების ძირითადი სტადიები;
• გარემო პირობებისადმი დამოკიდებულება;
• აგროტექნიკა;
თესვა;
• ნათესის მოვლა;
• მოსავლის აღება…

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

შაქარი. ჭარხალი

თქვენი რეკლამა