ვაშლი, მსხალი, სტაფილო, შენახვა
ფერმერთა სკოლა

როგორ უნდა შევინახოთ შემოდგომაზე აღებული ხილი და ბოსტნეული

იმისათვის, რომ შემოდგომაზე აღებული ხილი და ბოსტნეული ხანგრძლივი დროის მანძილზე შეინახოს და სასარგებლო თვისებებიც შეინარჩუნოს, არსებობს უამრავი ხალხური წესი. ყოველი ასეთი წესი გარკვეული კლიმატური პირობებისთვის არის განკუთვნილი და გარკვეულ გეოგრაფიულ არეალშია ჩამოყალიბებული. მაგალითად, ის, რაც […]

აგროტექნოლოგია, ნიადაგი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დამუშავების ტექნოლოგიების მიმოხილვა

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის სამანქანო ტექნოლოგიები. სოფლის მეურნეობის წარმოების მექანიზაციის სამეცნიერო პროგრესს მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის და საინჟინრო – ტექნიკური სამსახურის (სერვისის) მდგომარეობა განსაზღვრავს. მექანიზაციის განვითარებაში წამყვანი როლი სამანქანო ტექნოლოგიას ეკუთვნის, ამიტომ პირველ რიგში ის ტენდენციები განვიხილოთ, რაც […]

ჩურჩხელა
AgroPlus

ჩურჩხელა – წარმოების და შენახვის ტექნოლოგია

ჩურჩხელა ქართული პროდუქტია. იგი დარეგისტრირებული „საქპატენტის“ მიერ, დაფიქსირებული და დადგენილია მისი გეოგრაფიული აღნიშვნაც. ჩურჩხელის  წარმოებას  დიდი ხნის ისტორია აქვს. საქართველოში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად  ნაპოვნია ნივთები, რომლებიც ჩვ.წ. აღრიცხვამდე II საუკუნეს განეკუთვნება. ეს არის ფირფიტები, […]

ეთერზეთების, ტექნოლოგია, ეთერზეთი
ფერმერთა სკოლა

ეთერზეთების მიღების ძირითადი პრინციპები და განსაზღვრებები

ეთეროვანი ზეთები სპეციფიური არომატის მქონე და ადვილად აქროლად ნივთიერებათა რთული ნარევია. სახელწოდება წარმოიშვა ადვილად აქროლადობის თვისებიდან, ისე როგორც ეთერისა, ხოლო გარეგნულად ცხიმზეთებთან მსგავსებით. ეთერზეთების შემადგენლობაში გვხვდება სხვადასხვა ნაერთი: ალდეჰიდები, კეტონები, სპირტები, ეთერები, ფენოლები, ტერპენები. ეთეროვან […]

ბამბა, თესვა, მოვლა
მემცენარეობა

ბამბა – თესვა, მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია

ზოგადი ინფორმაცია სართავი მცენარეებიდან ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია ბამბა. მრავალმხრივი გამოყენებისა და მისი ბოჭკოს ძვირფასი თვისებების გამო მას ,,თეთრი ოქრო” შეარქვეს. საფეიქრო მრეწველობის ძირითად ნედლეულს მსოფლიოში ბამბის ბოჭკო წარმოადგენს, ფართო გამოყენება აქვს მას საავტომობილო, საავიაციო, ცელულოზის […]

თესლბრუნვა
ფერმერთა სკოლა

სახნავი მიწების ინტენსიური გამოყენება – თესლბრუნვა

ნიადაგის ნაყოფიერების გადიდებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის მატების მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს თესლბრუნვები. თესლბრუნვების შემოღებისას უზრუნველოყოფილი უნდა იქნეს: ნათესის ფართობის  მოსავლიანობით ფერმერული მეურნეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, სახნავი მიწების მიზანშეწონილი (სწორი) გამოყენება და კულტურათა სწორად შერჩევა-განაწილება, მეცხოველეობის საკვები […]

ხევის, ყველის, ტექნოლოგია
AgroPlus

კობის ანუ ხევის ყველის დამზადების ტექნოლოგია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ტრადიციული მწარმოებელი ქვეყანაა. საქართველოში იწარმოება მრავალი დასახელების უნიკალური პროდუქტი, განსაკუთრებით მრავალფეროვანია ყველის სახეობები, რომლებიც უხსოვარი დროიდან მზადდებოდა და დღესაც მზადდება მრავალი დასახელების წათხის ყველი. კობის ყველის დამარილებისა და მომწიფების ტექნოლოგია გამოირჩევა […]

ბაქტერიები, კოჟრის, სასუქები, პარკოსნები
ფერმერთა სკოლა

ბაქტერიული სასუქები – ნიტრაგინი, აზოტობაქტერინი და ფოსფორობაქტერინი

ნიადაგის ნაყოფიერების გადიდებისათვის უდიდისი მნიშვნელობა აქვს მიკროორგანიზმებს, რომლებიც აუმჯობესებენ ნიადაგის სტრუქტურას, მის ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ თვისებებს, იწვევენ მცენარისათვის საჭირო შესათვისებელი ფორმის საკვები ნივთიერებების დაგროვებას ნიადაგში. მიწათმოქმედებისათვის სასარგებლო მიკროორგანიზმების რაოდენობის გაზრდის და ნიადაგში მცხოვრები სხვა […]

საპონი, ხალხური, მეთოდი
AgroPlus

საპნის მომზადების უძველესი ქართული ტექნოლოგია

სვანეთში, საპონს უძველესი დროიდან ადგილზე ამზადებდნენ. სახლის პირობებში მომზადებული საპონი, არაჩვეულებრივი სარეცხი და დასაბანი საშუალება იყო. მისი დამზადებისათვის საჭიროა მხოლოდ ნაცარი და ღორის ან საქონლის ქონი. თავდაპირველად აგროვებენ დიდი რაოდენობით წიფლის ხის ნამწვისაგან მიღებულ ნაცარს, […]