ბაღის, მალამო, რეცეპტი
ფერმერთა სკოლა

ბაღის მალამო – მომზადების რეცეპტები და გამოყენება

ბაღის მალამო – წყალში უხსნადი წებოვანი ნივთიერებაა, რომელიც გამოიყენება მცენარის მექანიკურ დაზიანებაზე (ჭრილობაზე) წასასმელად. ბაღის მალამო იცავს დაზიანებულ ადგილს მავნებლებისგან, პარაზიტებისგან, წვენის გამოდენისგან… ხეხილოვან ბაღებში დაზიანებები ძირითადად შეიძლება გამოიწვიოს: სტიქიური მოვლენებმა (სეტყვა, ძლიერი ქარები, ტემპერატური […]

თესვისწინა, თესვა, თესლი
ფერმერთა სკოლა

მცენარეთა თესლის მომზადება დასათესად – თესვისწინა დამუშავება

გაწმენდილ-დახარისხებული თესლი, იმის მიხედვით, თუ რომელი კულტურისაა, თესვამდე კიდევ მომზადებას მოითხოვს. თესლის მომზადება დასათესად ნიშნავს: შეწამლვას, სტრატიფიკაციას, იაროვიზაციას, გაცხელებას და დალბობას, დრაჟირებას, სტიმულაციას და ბაქტერიზაციას. თესლის შეწამლვა თესლის შეწამვლას აწარმოებენ დაავადებების წინააღმდეგ, რომელიც შეიძლება თესლთან […]

თესვა, თესვის, აგროწესები
მემცენარეობა

თესვა (მცენარის თესლი, თესვის წესი, სიღრმე, ნორმა)

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი თესლი არ გვაქვს, უნდა შევიძინოთ სერთიფიცირებული თესლი. თუ გვაქვს საკუთარი თესლი დასათესად თესლი უნდა შეირჩეს […]

შაქრის, ჭარხალი, თესვა
მემცენარეობა

შაქრის ჭარხლის თესვა

შაქრის ჭარხლის თესვის ვადა დამოკიდებულია კლიმატურ და ნიადაგურ პირობებზე, ნაკვეთის ადგილმდებარეობაზე, ირიგაციის არსებობაზე. შაქრის ჭარხალს ურწყავ ნაკვეთზე თესენ ადრე გაზაფხულზე (მარტის მეორე ნახევარი – აპრილის დასაწყისი), რადგან გაღივებისათვის საკმარისია 4-5°C, ხოლო აღმოცენებისათვის 6-7 გრადუსი ტემპერატურა. […]

ბრიკეტი, ბიომასა, ტექნოლოგია
AgroPlus

როგორ ვაწარმოოთ ბიომასის ბრიკეტები

ბიომასის ბრიკეტი – შეშის საუკეთესო ალტერნატივა სათბობ რესურსებზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება. ოჯახების მიერ შეშის მოხმა­რება მნიშვნელოვნად მეტია იმ ოდენო­ბასთან შედარებით, რომლის გაცემაც ჩვენს ტყეებს შეუძლია. რა არის ბრიკეტი ? ბიომასის ბრიკეტი დაპრესილი, ძირი­თადად, აგურისებური […]

საკვები, ვარდი, ორგანული, ბიო, სათბური
AgroPlus

ვარდის ფურცლები კულინარიისთვის

ჰოლანდიელი მარიუს როდევაიკის თქმით, რომელიც მეურნეობა Rodewijk Rozen-ის მეპატრონეა, ვარდის საკვები ფურცლების წარმოება ნამდვილი გამოწვევაა და მნიშვნელოვნად განსხვავდება ვარდების ჩვეულებრივი წარმოებისგან. 2018 წლიდან, ამ მეურნეობაში 1000 მ2 ფართობზე იზრდება საკვები ვარდები. ზოგადად ვარდები ყვავილების აუქციონის […]

თესლი, თესვა, ხარისხი
ფერმერთა სკოლა

მცენარის თესლის ხარისხი – რა უნდა გავითვალისწინოთ თესვისას

მცენარის თესლი თესლი მცენარის ბიოლოგიური და სამეურნეო თვისებების მატარებელი ორგანიზმია. ამიტომ მათ ხარისხზე მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებულია მიღებული მოსავლის სიდიდე და ხარისხი. არჩევენ თესლის ჯიშურ, თესვით და მოსავლიანობით თვისებებს. ჯიშურ მემკვიდრეობით თვისებებში იგულისხმება მათი კუთვნილება გარკვეულ […]

ღანძილი
AgroPlus

ღანძილი – გაზაფხულის პირველი მახარობელი

გაზაფხულის დადგომისთანავე ტყეში ჩნდება პირველი საკვები მცენარე, ღანძილი, რომელიც შროშანისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება. იგი გავრცელებულია კავკასიაში, ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში, ჩრდილო ამერიკაში, აზიაში – ჰიმალაის მხარეში, ურალის მთებზე, ციმბირის რეგიონში და როგორც სამხრეთ-დასავლეთ, ასევე ცენტრალურ ევროპაშიც. ბოლქვიანი […]

საქონლის, საკვები, ჭარხალი
მემცენარეობა

საკვები ჭარხალი – თესვა, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

საკვებ ჭარხალს მნიშვნელოვანი როლი მიეკუთვნება მეცხოველეობის პროდუქტიულობის ამაღლებაში. მათი კვების რაციონში ჩართვა აუმჯობესებს უხეშ და კონცენტრირებული საკვების მონელებას, ზრდის წველადობას, აჩქარებს პირუტყვის სუქებას და ამცირებს პირუტყვთა ავადმყოფობებს. მორფოლოგიური და ბიოლოგიური თავისებურებანი 100 კგ საკვები ჭარხლის […]