რძის, პირველადი, გადამუშავება
PDF

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება

ფერმერების მიერ წარმოებული რძე მიეწოდება გადამამუშავებელ საწარმოს, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ მოთხოვნებს სანიტარულ-ჰიგიენური თვალსაზრისით, ხოლო მისგან მიღებული რძის პროდუქტები უნდა უზრუნველყოფდეს მის უვნებლობასა და კეთილხარისხოვნებას. შესაბამისი სანიტარულ–ვეტერინარული წესების დაცვით, რძე უნდა იყოს მიღებული ჯანმრთელი ფურებიდან. […]

კრამიტი, მზის, პანელი
AgroPlus

მზის პანელი – კრამიტი

ალტერნატიური ტექნოლოგიები ყოველდღიურად ვითარდება, ვისაც არ მოსწონდა მზის პანელების გარეგნული სახე, ალბათ კმაყოფილი დარჩება იტალიელთა მიერ 2016 წელს შექმნილი პანელით. მათ შექმნეს მზის პანელი – კრამიტი! ტრადიცული არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი გადახურვის საშუალება კრამიტი, დღესაც აქტიურად გამოიყენება […]

ტექნოლოგია
AgroPlus

როგორ ღებავდნენ გურულები ძაფს და ქსოვილებს

ძუძუანას (ჭიათურა) გამოქვაბულში მომუშავე არქეოლოგებმა, პალეოლითის ხანის ადამიანთა ნასახლარის გათხრების დროს, სელის ბოჭკოსაგან დაგრეხილი ძაფის ნაშთებს მიაკვლიეს. ეს აღმოჩენა 2009 წელს მოხდა და 2011 წელს იგი კაცობრიობის ყველაზე მნიშვნელოვან 10 აღმოჩენაში შეიყვანეს. ეს ძაფი საქართველოში […]

ჩირი, შრობა, ხილი
AgroPlus

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შრობის აქტუალური პრობლემები საქართველოში

საქართველოს ეკონომიკის აღმავლობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის მკვეთრი ზრდა. ამასთან დაკავშირებით აქტუალურია მიღებული მოსავლის მინიმალური დანაკარგებით ათვისება, რისთვისაც საკონსერვო ქარხნების აღორძინებასთან ერთად აუცილებელია ნედლეულის მიმღები (დამამზადებელი) პუნქტების აღჭურვა მაღალმწარმოებლური თანამედროვე საშრობი ტექნიკით. შრობა […]

საძოვრები, გაძოვება
ფერმერთა სკოლა

ბალახნარის გაძოვების ჯერადობა და მასზე მოქმედი ფაქტორები

ნაშრომში განხილულია ბუნებრივი საძოვრის ბალახნარის რაციონალური გამოყენების აქტუალური საკითხები, რომლის ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობას წარმოადგენს, ძოვების პერიოდში, საძოვარზე ცხოველის გარკვეული რაოდენობის გამოკვება მათი პროდუქტიულობის შემცირებისა და ბალახნარის გაუარესების გარეშე, დატვირთვისა და სიმჭიდროვის სწორი მაჩვენებლების დადგენა. საკვები […]

სიმინდის, სილოსის, დამზადება
PDF

სიმინდის სილოსის დამზადება – სახელმძღვანელო ფერმერებისათვის

როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ფერმერთა მეწველი ძროხების გამოკვების საკითხი, როდესაც თითოეულ ოჯახს 1-2 ძროხა ჰყავს? როცა, ცივი, კონტინენტური ზამთრის პირობებში ხელმისაწვდომ საკვებს, თივასა და კონცენტრირებულ საკვებთან ერთად, მხოლოდ სიმინდისა და ხორბლის ღეროები წარმოადგენს. როგორც მინიმუმი, მეტად […]

მემცენარეობა

ესპარცეტის მოვლა – მოყვანა ბიოლოგიური მეთოდებით

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. დუზაგრამას საცდელ-ექსპერიმენტული ბაზის ნაკვეთზე  დაითესა ესპარცეტი 2022 წლის მარტს ესპარცეტის მოსავლიანობაზე ბიოპრეპარატების გავლენის შესწავლის მიზნით გამოიცდება სხვადასხვა ტიპის ბიოპრეპარატები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ნიადაგის გასანოყიერებლად და აღმოცენებულ მცენარეთა […]

ძიძო, საკვები, პარკოსანი
მემცენარეობა

ძიძო – მრავალწლოვანი პარკოსანი ბალახი

ძიძო (Melilotus) მრავალწლოვანი პარკოსანი ბალახია და საკვებ ნივთიერებათა თითქმის ისეთივე შემადგენლობით ხასიათდება, როგორც სხვა პარკოსანი ბალახები, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ჭამადობის მიხედვით ის მცირედ ჩამოუვარდება სხვა ბალახებს, რადგან შეიცავს ძლიერ სუნიან არომატულ ნივთიერებას კუმარინს, რომელსაც […]

ბრინჯი, აგრო, ტექნოლოგია
მემცენარეობა

ბრინჯი – კულტურის ძირითადი აგროწესები

ბრინჯი – (ლათ. oryza sativa l) – მარცვლეულ კულტურებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეული სასურსათო მცენარეა. მის მიერ დაკავებული ფართობის მიხედვით ხორბლის შემდეგ მეორე ადგილი უკავია მსოფლიოში, რომლის 90% მოდის აზიის ქვეყნებზე. მოსავლიანობა 28,4-დან 55 ც/ჰა-ზე მეტს […]