მერძეული ნახირის შექმნა, ძროხის ჯიშების დახასიათება

ძროხის, ჯიშები

ქართული მთის ძროხა, კავკასიური წაბლა, ჰოლშტეინი, შვიცური ჯიში, ველის წითელი, ჯერსული ჯიში. ფურებით ნახირის დაკომპლექტება…

ფერმის აშენების შემდეგ მისი პირუტყვით დატვირთვა და პროდუქტიული ნახირის შექმნა, ერთ-ერთი რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელსაც ფერმერის პრაქტიკული გამოცდილება და მეძროხეობის დარგში გარკვეული ცოდნა ესაჭიროება.

ნახირის ფორმირებისას პირველ რიგში სწორად უნდა იქნეს შერჩული ძროხის ჯიში. უპირატესობა უნდა მიექცეს იმ ჯიშებს, რომელებიც კარგად არიან შეგუებული მოცემულ ზონაში ცხოველების კვებისა და შენახვის ტექნოლოგიებს.

ბროშურა 2015 წელსაა გამოშვებული და შესაძლოა ზოგიერთი ჯიშის მონაცემები ამ დროისთვის შეცვლილია.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ძროხა, ნახირი

თქვენი რეკლამა