მურა ლაქიანობა სათბურში

სათბური, მურა, ლაქიანობა

კულტურა – პომიდორი; კიტრი; წიწაკა; მწვანე ხახვი.

დაავადების გამომწვევი: სოკო კლადოსპორიუმი – პომიდორში; სოკო სკოლეოტოსიხუმი – კიტრში.

გამოვლინება – სოკო იწვევს ფოთლების დაავადებას, შედარებით იშვიათად ყლორტებზეც გადადის. ნაყოფების დაავადება ძალიან იშვიათია.

განვითარებისთვის ხელშემწყობი პირობები – ხელს უწყობს მაღალი ტენიანობა. ტემპერატურული რეჟიმი 22 – 25°C.

პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებები

პომიდორში – დასაწყისშივე ჯანსაღი ჩითილები უნდა გადავრგათ. დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში, გამოვიტანოთ მცენარის ნარჩენები და ჩავატაროთ წამლობები. წამლობისთვის გამოვიყენოთ ფიტოკატენას 1%-იანი სამუშაო ნაზავი.

კიტრში, წიწაკაში – საჭიროა თესლბრუნვის წარმოება; ნაყოფის გამონასკვის პერიოდში უნდა ჩაუტარდეს წამლობა ფიტოკატენას 1%-იანი სამუშაო ნაზავით.

მწვანე ხახვში – საჭიროა წამლობა ჩაუტარდეს ფიტოკატენას 1%-იანი სამუშაო ნაზავით, 3-ჯერ, 8-10 დღიანი ინტერვალით.

სათბური, მურა, ლაქიანობა

დამატებითი კითხვებისთვის მიმართეთ – მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრს „ბიოაგრო“.

საიტი: http://bioagro.ge/

თქვენი რეკლამა