შიდა ქართლის მეხილეობის ზონა – კულტურათა შესაძლო გავრცელება

ხილი, მეხილეობა

კასპის მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 568 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 38400C;
ნალექები _ 460-660 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ატამი, ქლიავი, გარგარი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, შინდი, ღოღნოშო, ჭანჭური.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.
კენკროვნები: მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მარწყვი, მაყვალი, კოწახური, ქაცვი.

გორის მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 588 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 38800C;
ნალექები _ 400-650 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ღოღნოშო, ჭანჭური, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი, შინდი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში, ფსტა.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.
კენკროვნები: მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მარწყვი, მაყვალი, კოწახური, ქაცვი.

ქარელის მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 648 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 37190C;
ნალექები _ 350-550 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ღოღნოშო, ჭანჭური, ატამი, ბალი, ალუბალი, შინდი, გარგარი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი.
კენკროვნები: მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, ქაცვი, კოწახური.

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 600 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 34240C;
ნალექები _ 580 მმ.

კულტურათა შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ქლიავი, ღოღნოშო, ჭანჭური, ალუჩა, ტყემალი, ატამი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, შინდი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში.
მშრალი სუბტროპიკი: ლეღვი.
კენკროვნები: მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, მარწყვი, ქაცვი, კოწახური.

ავტორი: იუზა ვასაძე _ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ხეხილოვან კულტურათა აღნიშნული დარაიონება სტატისტიკურ მონაცმებზე დაყრდნობითაა გაკეთებული, თანამედროვე ჯიშებიდან და ჰიბრიდებიდან გამომდინარე, შესაძლოა კულტურის დამატება. ამიტომ სანერგე მასალის შეძენისას აუცილებლად უნდა გაეცნოთ მის მონაცემებს (მოთხოვნებს) და კონკრეტული ნაკვეთის ნიადაგის ანალიზი გააკეთოთ — აგროკავკასია.

იხილეთ აგრეთვე: ქვემო ქართლის მეხილეობის ზონა — ხეხილოვან კულტურათა დარაიონება

თქვენი რეკლამა