ქლიავი – დარგვა, გასხვლა, ბაღის გაშენება, ჯიშები

ქლიავი, ბაღი

ქლიავი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კურკოვანი კულტურაა. მისი ნაყოფი გამოიყენება როგორც ნედლად, ასევე გადამუშავების მიზნით.

გადამუშავებული პროდუქტიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჩირი, რომელზეც მოთხოვნა სტაბილურად მაღალია მსოფლიოში და საქართველოში.

გზამკვლევში მოცემულია:

  • გასაშენებლად რეკომენდებული და პერსპექტიული ჯიშები;
  • ნიადაგის მომზადება ბაღის გასაშენებლად;
  • დარგვა;
  • დარგვის სქემები;
  • გასხვლის პრინციპები;
  • მავნებელ-დაავადებები ქლიავის ბაღში;
  • მორწყვა;
  • განოყიერება…

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

თქვენი რეკლამა