ორგანიკის გამოყენების წესები და დოზები სხვადასხვა კულტურისთვის

ორგანიკა, ბიომეურნეობა, ბიო, ორგანული, სასუქი

თხევადი ორგანული სასუქი ორგანიკა – გამოყენების წესები და რეკომენდაციები

• „ორგანიკა“ გამოიყენეთ დილით ადრე, ან მზის გადასვლის შემდეგ – სუფთა შესასხურებელი მოწყობილობით;
• თესლი სასუქით დაამუშავეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის სხვა პრეპარატით არ არის დამუშავებული;
• ვეგეტაციის პერიოდში დასაშვებია რიგგარეშე ფოთლოვანი კვების ჩატარება;
სასუქის კომბინირება (შერევა) შეიძლება ნებისმიერი სახის პესტიციდთან.

საჰექტრო ნორმები

ხორბალი (საშემოდგომო, საგაზაფხულო), ქერი, ჭვავი, შვრია, ფეტვი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 30-50 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ორჯერადი ფოთლოვანი კვება – 5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება აღერების ფაზაში;
• მეორე შესხურება ყვავილობის ფაზაში.

სიმინდი მარცვლად

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 60-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ორჯერადი ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 3-5 ფოთლის ფაზაში;
• მეორე შესხურება 8-12 ფოთლის ფაზაში.

სიმინდი სასილოსედ

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 60-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 3-5 ფოთლის ფაზაში;
• მეორე და მესამე შესხურება წინა მოსხურებიდან 10-15 დღის შემდეგ.

მზესუმზირა

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 60-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,25 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში სამჯერადი ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლ/ჰა.

• პირველი დამუშავება აღმოცენების შემდეგ;
• მეორე შესხურება 6-8 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
• საჭიროების შემთხვევაში, მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ლობიო, ბარდა

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 30-40 ლიტრი ერთ ჰექტარზე;
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს. სამუშაო ხსნარის ხარჯი 1 ტონა თესლისთვის – 10 ლიტრი.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 5-6 ფოთლის ფაზაში;
• მეორე შესხურება ყვავილობის ფაზაში.

იონჯა

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 20-30 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,200 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს. სამუშაო ხსნარის ხარჯი 1 ტონა თესლზე – 10 ლიტრი.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება გაზაფხულზე;
• მომდევნო შესხურება ყოველი მოთიბვის შემდეგ.

სელი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 20-30 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება “ნაძვის ხის” ფაზაში, როდესაც მცენარე მიაღწევს 5-10 სანტიმეტრს;
• მეორე და მესამე დამუშავება წინა მისხურებიდან 14-21 დღის ინტერვალით.

პომიდორ

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 60-80 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი გახსენით 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 15 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 2-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
• მეორე შესხურება კვირტების ჩამოყალიბების ფაზაში;
• მესამე შესხურება ყვავილობის დაწყების ფაზაში;
• მეოთხე შესხურება ნაყოფის მწიფობაში შესვლის დაწყებამდე.

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%-იანი სამუშაო ხსნარი.

კიტრი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 15 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 2-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
• მეორე და მესამე შესხურება 15-15 დღიანი ინტერვალებით;

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%-იანი სამუშაო ხსნარი.

ბადრიჯანი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 15 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 2-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
• მეორე შესხურება კვირტების ჩამოყალიბების ფაზაში;
• მესამე შესხურება ყვავილობის დაწყების ფაზაში.

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%იანი სამუშაო ხსნარი.

კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 50-70 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება ჩითილის გადარგვიდან 2-3 დღის შემდეგ;
• მეორე შესხურება თავების დახვევის ფაზაში;
• მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%იანი სამუშაო ხსნარი.

კარტოფილი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 80-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,25 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს (დასაშვებია ტუბერების ჩალბობაც).

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 5-7 ფოთლის ფაზაში;
• მეორე შესხურება ყვავილობის წინ.

საზამთრო, ნესვი

ნიადაგის მომზადება: ჩითილების გადარგვის წინ – 80-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 25 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება ჩითილის გადარგვიდან 7-8 დღის შემდეგ;
• მეორე შესხურება ყვავილობის დაწყების ფაზაში;
• მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%-იანი სამუშაო ხსნარი.

ჭარხალი სუფრის, ჭარხალი შაქრის

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 60-80 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 4-6 ფოთლის ფაზაში;
• მეორე შესხურება 8-10 ფოთლის ფაზაში.

სტაფილო

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 50-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 25 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
• მეორე შესხურება 3-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
• მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ხახვი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 70-80 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
• მეორე და მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ბოლოკი, თალგამი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ – 30-40 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
• მეორე და მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

მარწყვი

ნიადაგის მომზადება: ჩითილების გადარგვის წინ – 30-50 ლ/ჰა

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• პირველი შესხურება ხდება კვანძების ჩამოყალიბების ფაზაში და
• მეორდება 10-14 დღიანი ინტერვალით ნაყოფის დამწიფებამდე.

მწვანილი, სალათის ფოთოლი და ა. შ.

ნიადაგის მომზადება: პროცედურა თესვის წინ – 20-40 ლ/ჰა
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი ჩრდილში შეაშრეთ.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 3-5 ლ/ჰა.

• შესხურება აღმოცენებიდან 7-10 დღის შემდეგ მთელი ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით.

გაზონის ბალახი

ნიადაგის მომზადება: პროცედურა თესვის წინ – 40-50 ლ/ჰა.

• ფოთლოვანი გამოკვება თვეში ორჯერ 1 ლიტრი ორგანიკა ყოველ 1000 მ2-ზე

ყვავილები

ნიადაგის მომზადება: პროცედურა თესვის წინ – 30-50 ლ/ჰა

• ფოთლოვანი გამოკვება თვეში ორჯერ 5 ლ/ჰა.

თვეში ერთხელ თითოეულ ძირს დაუსხით 100-150 გრამი 2%-იანი სამუშაო ხსნარი.

ვაზი

ნიადაგის მომზადება: – 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

• ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 1,5-2 ლიტრი ერთ ჰექტარზე. შესხურება ყვავილობის დასრულების შემდეგ;

საჭიროების შემთხვევაში მეორე, წინა შესხურებიდან 15-20 დღის შემდეგ.

ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, ქლიავი, ატამი, გარგარი, კომში და სხვ.

ნიადაგის მომზადება:- 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

• პირველი შესხურება ყვავილობიდან 5-7 დღის შემდეგ;
• მეორე შესხურება კვანძების ცვენის დაწყების ფაზაში;
• მესამე შესხურება ნაყოფის ჩამოყალიბების შემდეგ;
• მეოთხე შესხურება ნაყოფის ინტენსიური ზრდის პერიოდში.

თხილი

ნიადაგის მომზადება:- 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

• პირველი შესხურება ნაყოფის გამონასკვის ფაზაში;
• მეორე შესხურება ნაყოფის გულის ჩამოყალიბების ფაზაში;
• მესამე შესხურება რძიანი სიმწიფის ფაზაში – ფოთოლზე.

კივი

ნიადაგის მომზადება: – 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

• პირველი შესხურება დაყვავილების შემდეგ;
• მეორე შესხურება ნაყოფის ჩამოყალიბების შემდეგ;
• მესამე შესხურება ნაყოფის შეფერვის შემდეგ.

ციტრუსი

ნიადაგის მომზადება: – 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება – 5-7 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

• პირველი შესხურება ყვავილობის დასრულებიდან 5-7 დღის შემდეგ;
• მეორე შესხურება კვანძების ცვენის დაწყების ფაზაში;
• მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 2-3 კვირის შემდეგ.

ნორმები მცირე და საოჯახო მეურნეობებისთვის

• თესლის ჩასალბობად საჭიროა გამოვიყენოთ სასუქის 1-2%-იანი ხსნარი;
• ფესვური გამოკვებისას – 1 ლიტრი სასუქი გახსენით 50-100 ლიტრ წყალში და დაუსხით მცენარეებს 2-4-ჯერ 15-20-დღიანი ინტერვალით;
ფოთლოვანი გამოკვებისას – 1 ლიტრი სასუქი გახსენით 100-150 ლიტრ წყალში და შესხურდეს მცენარეებს 3-4-ჯერ 10-15-დღიანი ინტერვალით.

ორგანიკაზე მოქმედებს უპროცენტო განვადების წესი.

*რედაქციას არ აქვს კავშირი აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან, ისარგებლეთ მითითებული კონტაქტით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან ორგანიკის შესაძენად გადადით ბმულზე  (დაკლიკეთ) http://bioagro.ge/

თქვენი რეკლამა