მეფრინველეობა

როგორ ავაცილოთ ფრინველს-ნიუკასლის დაავადება (ცრუ ჭირი)

მეფრინველეობისთვის ძლიერ საშიშია ფრინველის გადამდები დაავადებები. მათ შორის არის ნიუკასლის დაავადება (ცრუ ჭირი), რომლითაც ავადდებიან ფრინველები (ქათამი, ინდაური, ციცარი, ხოხობი, ფარშევანგი…). ინფექციის წყაროს წარმოადგენს დაავადებული და დაავადება მოხდილი ფრინველი. ვირუსის გავრცელება ხდება გამოყოფილი სეკრეციებით, ექსკრემენტებით, კვერცხით […]

მეცხოველეობა

მეცხვარეობის განვითარების პერსპექტივა დავით გარეჯში

თანამედროვე მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდის აღნიშნული ტენდენცია დღის წესრიგში აყენებს საერთოდ სოფლის მეურნეობის, და კერძოდ, მეცხვარეობის დარგის შესაბამისი დონით განვითარებას, რათა ფიზიოლოგიურ ნორმებთან შესატყვისობით მოხდეს ადამიანის სასურსათო პროდუქტებით, განსაკუთრებით ცილებით მდიდარი მეცხოველეობის პროდუქტებით (ხორცი, რძე, კვერცხი […]

სამკურნალო მცენარეები

კატაბარდა – Clematis Vitalba L (Ломонос виноградолистный)

ბაიასებრთა ოჯახის მცოცავი, ყლორტებზე მოპირისპირედ განლაგებული კენტფრთართულფოთლებიანი მცენარეა. მუქმწვანე ფოთლები უფრო ხშირად ხუთფოთოლაკიანია. კვერცხისებრი, თავწაწვეტებული, ფუძეგულისებრი ფოთოლაკები კიდემთლიანი ან უთანაბროდ-დანაკვთულია, ქვედა მხრიდან, ძარღვებშებუსვილი. ფრიად სურნელოვანი თეთრი ყვავილები ფოთლების იღლიებში საგველნაირ თანაყვავილებადაა შეკრებილი. ყვავილსაფრის თავბლაგვი და […]

მემცენარეობა

კარტოფილის სათესლე მასალის წარმოების ტექნოლოგიური რუკა

I. მიწის ნაკვეთის არჩევა, ნიადაგის მომზადება და განოყიერება  მიწის ნაკევთის არჩევა ნაკვეთი მოშორებული უნდა იყოს მაღალი ნაგებობებისგან, ხეებისაგან, სათბურებისაგან, არ უნდა იტბორებოდეს, სამხრეთით მცირედ დახრილი, კარგი აერაციით, სუსტ მჟავე (pH-5,5) არანაკლებ 25 სმ სახნავი ფენით. […]

მებაღეობა

პავლოვნია-მომავლის ხის ზოგადი დახასიათება

პავლონიის წარმომავლობა ჩინურია, იგი ასევე უძველესი დროიდან ცნობილია იაპონიაში.  პავლოვნია არ არის მხოლოდ მორიგი ეგზოტიკური ხე. ძნელია გამოტოვების გარეშე ჩამოთვალო ყველა ის სფერო, სადაც მისი სხვადასხვა ნაწილები გამოიყენება. მერქანი, ფოთლები, ყვავილი – თითოეულ მათგანს აქვს ისეთი მახასიათებლები, […]

მეთევზეობა

კალმახის გაზრდის თანამედროვე ევროპული ტექნოლოგიები

უკანასკნელ ხანს, ევროპული ქვეყნების   კალმახის მწარმოებლებს მოუხდათ ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების შემუშავება, რათა გაეზარდათ   წარმოების მოცულობები. ამ მხრივ ყველაზე   მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა   თევზის საკვებმა (ექსტრუდირება, საკვების ენერგეტიკული დონის ზრდა, ფოსფატების რაოდენობის შემცირება და ა.შ.). პარალელურად ხდებოდა […]

სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები, ჯორისძუა-Ephedra Procera Fisch

ჯორისძუასებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. ჯორისძუა 1-2 მ სიმაღლის ბუჩქია. ქერქი ღეროსა და ხნიერ ტოტებზე ნაცრისფერია. დამუხლული ახალგაზრდა ტოტები აღმამდგომია. მწვანე ან მონაცრისფერო მწვანე და გლუვია. მამრობითი მჭადა ყვავილედი თითქმის მჯდომარეა, სათითაოდ განწყობილი ერთიმეორის პირისპირ, ფორმით ბურთისებრი. ბუტკოიანი […]

ფერმერთა სკოლა

რაფია-მოხერხებული მასალა მყნობისთვის-რეკომენდაცია

ზოგადად, კვირტით მყნობა უკეთესია აგვისტოსა და სექტემბერში, რადგან ამ თვეების განმავლობაში ნამყენს შესანიშნავი კლიმატური გარემო აქვს. რა თქმა უნდა, ზოგჯერ ნამყენი არ ამართლებს და ეს ბუნებრივიცაა. ამიტომ ადრიან გაზაფხულზე კვლავ ვამყნით სხვადასხვა ხეხილოვან კულტურას.

მებოსტნეობა

ბოსტნეული კულტურების ნერგების გამოყვანის ტექნოლოგია

ბოსტნეული კულტურების უმრავლესობის შემთხვევაში კარგი მოსავლის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ წინასწარ გამოყვანილი ნერგების (ჩითილების) მეშვეობით. ნერგების (ჩითილების) მეთოდის არსი შემდეგია: მცენარე სიცოცხლის პირველ ეტაპზე იზრდება ხელოვნური მიკროკლიმატის პირობებში, მცირე ფართობზე, სადაც მისი კვებისთვის საკმარისი საკვები ნივთიერებები […]