ბორდოული, ბორდოს. ხსნარი
ფერმერთა სკოლა

ბორდოული ხსნარის მომზადების და გამოყენების წესი

ბორდოული ხსნარის გამოყენებას მევენახეობაში, მებაღეობაში და მებოსტნეობაში, ფრანგმა ფერმერმა დაუდო სათავე, რომელმაც ჭრაქის (მილდიუ) წინააღმდეგ ვენახის შესაწამლად, ეკონომიის მიზნით შაბიამანი და ჩამქრალი კირი შეურია ერთმანეთს. ამ ხსნარის ჭრაქის წინააღმდეგ გამოყენება ძალიან ეფექტურის გამოდგა და მიუხედვად […]

მუხუდო, აგროტექნოლოგია
მემცენარეობა

მუხუდოს მოყვანის ტექნოლოგია

მუხუდო მიეკუთვნება პარკოსანთა ოჯახს. კულტურაში ცნობილია ერთწლოვანი სახეობა cicer arietinum. მცენარე სწორმდგომია პარკში თესლების რაოდენობა 1ან 2_ია იშვიათად 3-4. ფოთოლი, ღერო და ნაყოფი შებუსული, მუხუდო სინათლისა და სითბოს მოყვარული უძლებს გვალვას და ყინვებს. იყენებენ სასურსათედ […]

საკვები, ელემენტები
ფერმერთა სკოლა

საკვები ელემენტების სასუქის ფიზიკურ წონაში გადაყვანა

სასოფლო სამეურნეო კულტურათა განოყიერების და სასუქების შეტანის დოზების წესი განისაზღვრება მოქმედ ნივთიერებაში. მოქმედი ნივთიერება სასუქის ბიოლოგიურად აქტიური ნაწილია, რომელიც შეითვისება მცენარის მიერ და ზემოქმედებას ახდენს მავნე ორგანიზმზე ან მცენარის ზრდა-განვითარებაზე. მაგ. მდინარის შლამში საშუალოდ შედის: […]

ლუდი
AgroPlus

ქართული ლუდის ისტორია და მომზადების ტექნოლოგია

ქართული ლუდის ისტორია რა ისტორიული წანამძღვრები ჰქონდა საქართველოში ლუდის გამოყენებას? როგორია მისი გენეზისი, წარმოშობის გზები, რა წვლილი აქვთ ქართველებს ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი სამეურნეო კულტურის განვითარებაში? ლუდის წარმოების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ხორბლეულის კულტურა, მასთან დაკავშირებული სამიწათმოქმედო […]

სვანეთი, კვება, სამზარეულო, ტექნოლოგია, ტრადიცია
AgroPlus

სვანური სამზარეულო – კუბდარი, ჭვიშტარი, ლეცვმარი, ლუკნე, ქნაში

მრავალფეროვანი  და ნოყიერია სვანური სამზარეულო, მისი ინგრედიენტები მეტწილად ადგილზე მოიპოვებოდა და რა თქმა უნდა ნატურალური იყო. სვანური კერძების მოსამზადებლად ძირითადად რძის პროდუქტები, ხორცი და მარცვლეული გამოიყენებოდა. პირველ ადგილზე სვანურ სამზარეულოში კუბდარი დგას. კუბდარის მოსამზადებლად იყენებენ, […]

ჩოგი, თუშური, ყველი, მდნარი, ტრადიციული
AgroPlus

ჩოგი – ტრადიციული თუშური მდნარი ყველი

ტრადიციული თუშური მდნარი ყველი – ჩოგი, მზადდება თუშეთში ცხვრის ნედლი რძისაგან, აგვისტოს თვეში. აგვისტოს თვეში თუშური ცხვარი წველას იკლებს, რძე კი მეტი ცხიმიანობით გამოირჩევა ამ ახალმოწველილ რძეს, ასხამენ კასრში და ათბობენ 36 – 370C ტემპერატურაზე, […]

რძე, მწარე, გემო
მეცხოველეობა

რატომ დაჰკრავს რძეს მწარე გემო ან რატომ იცვლის ფერს

პირველ რიგში, რა არის რძე? ესაა რთული ქიმიური შემადგენლობის ბიოლოგიური სითხე, რომელსაც გამოიმუშავებს ძუძუმწოვარი ცხოველების მდედრის სარძევე ჯირკვალი. ის გამოიყოფა სარძევე ჯირკვლიდან ლაქტაციის პერიოდში – ხბოს მოგებიდან გაშვებამდე. ესაა ახალშობილთა კვების სრულფასოვანი და შეუცვლელი პროდუქტი. […]

ყველი, კვეთი, რეცეპტი, ხალხური
AgroPlus

ყველის მომზადების ხალხური წესი და კვეთის რეცეპტები

ყველის მომზადების ხალხური წესი წველის პროცესის დამთავრებისთანავე, ახალმოწველილ რძეს საწველიდან ვარცლებზე (ბარში), პინებზე (მთაში) გადაწურავდნენ და ერთი დღე გააჩერებდნენ. მეორე დღეს ნაღებს, რომელიც მთიან ზონაში პინების წანახადის, ხოლო ბარში რძის პირის სახელწოდებითაა ცნობილი, სანაღებეზე დაასხამდნენ, […]

ბალახნარი, თივა, გამოყენებ
მემცენარეობა

ბალახნარევები, მათი მნიშვნელობა და გამოყენება

ინტენსიური მიწათმოქმედებისათვის, ისე როგორც საერთოდ აგრარული მეცნიერებისა და წარმოების პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს მაღალმოსავლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შერჩევა, მაღალმოსავლიანი ჯიშების მოვლა-მოყვანით, შესაფერისი აგროტექნოლოგიის გამოყენებით, რომლებიც გააუმჯობესებენ ნიადაგის ნაყოფიერებას და დაიცავენ მას ეროზიისაგან. აღნიშნულთან ერთად ცხოვრებამ ცხადყო […]