სიმინდის სილოსის დამზადება – სახელმძღვანელო ფერმერებისათვის

როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ფერმერთა მეწველი ცხოველების გამოკვების საკითხი, როდესაც თითოეულ ოჯახს 1-2 მეწველი ძროხა ჰყავს?

როცა, ცივი, კონტინენტური ზამთრის პირობებში ხელმისაწვდომ საკვებს, თივასა და კონცენტრირებულ საკვებთან ერთად, მხოლოდ სიმინდისა და ხორბლის ღეროები წარმოადგენს.

როგორც მინიმუმი, მეტად მნიშვნელოვანია მწვანე საკვების დამატება მცოხნავი ცხოველების კუჭის ფუნქციის განვითარებისათვის. ამისათვის კი მეტად მნიშვნელოვანია ზამთრის საკვების ნათესების კულტივირება.

მცირე ფერმერებისათვის, შეზღუდული წარმოების შესაძლებლობებით, მუდმივ პრობლემას წარმოადგენს საკმაო რაოდენობის საკვების მოპოვება ზამთრის განმავლობაში რძის წარმოების შესანარჩუნებლად.

ბევრი მათგანი იძულებულია შეიძინოს თივა, კონცენტრატი ან სილოსი ზამთრის განმავლობაში. მათ უჭირთ მოგების მიღება საკვების მაღალი ფასების გამო.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

სილოსი