ნუში – მოყვანის ტექნოლოგია, ბაზრის კვლევა და პერსპექტივა

ნუში, აგროწესები, ბაზარი

ნუშის კულტურის მიმოხილვა

 • ნუშის კულტურის ისტორია;
 • მცენარის დახასიათება.

ნუშის კულტურის დამოკიდებულება ნიადაგობრივ-კლიმატურ პირობებზე

 • ნაყოფი;
 • რძე და ზეთი.

ნუშის აგროტექნიკა

მავნებელ-დაავადებები და მათთან ბრძოლა

ნუშის სასარგებლო და სამკურნალო თვისებები

ნუშის პირველადი გადამუშავება, შრობა და შენახვა

 • ნაყოფის სიმწიფის მაჩვენებლები;
 • შრობა;
 • შენახვა;
 • ნუშის გადამუშავება.

ნუშის ადგილობრივი ბაზარი

 • საქართველოში გავრცელებული ჯიშები;
 • ნუშის ადგილობრივი წარმოება;
 • ნუშის ფასი ჰიპერმარკეტებში;
 • საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალი;
 • ნუშის ადგილობრივი სანერგეები.

ნუშის ექსპორტ-იმპორტი ქვეყნების მიხედვით

ნუშის მსოფლიო ბაზარი

 • მსოფლიო ბაზრის მიმოხილვა;
 • ნუშის ბაღის ფართობები მსოფლიოში;
 • მსოფლიო წარმოება;
 • საერთაშორისო ფასები;
 • ნაჭუჭგაცლილი ნუშის ვაჭრობა მსოფლიო ბაზარზე.

ნუშის ბაღის ხარჯები, შემოსავლები, ფულის მიმოქცევა და სხვა

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ნუში

თქვენი რეკლამა