მებაღეობა – პრაქტიკული რჩევების სახელმძღვანელო

მებაღეობა, რჩევები

საქართველოში ოდითგანვე გავრცელებული იყო მრავალწლიანი ხეხილოვანი თესლოვანი, კურკოვანი, კაკლოვანი, სუბტროპიკული და კენკროვანი კულტურების მრავალი სახეობა.

ქვეყანაში დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს ხეხილის ბაღების გაშენება, როგორც სამრეწველო ისე საკარმიდამო ნაკვეთებში.

გთავაზობთ პრაქტიკული რჩევების ცნობარს, სადაც მოცემულია:

ხეხილის ზრდა-განვითარების პერიოდები;
→ ხეხილოვანი კულტურების დამოკიდებულება გარემო პირობებისადმი;
→ ხილ-კენკროვანი კულტურების ძირითადი სახეობები;
საბაღე ადგილის შერჩევა და ნაკვეთის მომზადება;
→ ხეხილის გაშენება-მოვლა;
→ ხეხილის ბაღში ნიადაგის მოვლის ღონისძიებები;
→ ხეხილოვანი კულტურების მავნებელ-დაავადებები;
→ სანერგის მოწყობა და ნერგის წარმოება;
მყნობა და სხვა.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

მებაღეობა, პრაქტიკა, რჩევები

წარმატებებს გისურვებთ.

თქვენი რეკლამა