ქართული ტრადიციული მეფუტკრეობა

მეფუტკრეობაზე ბევრი რამ თქმულა, მაგრამ მაინც გვინდა ამ სახელმძღვანელოს მეშვეობით გაგაცნოთ ჩვენი წინაპრების ფილოსოფიური გადაწყვეტილება და მიდგომა ქართულ ტრადიციულ ფუტკრის მოვლაზე-ჯარას მეფუტკრეობაზე, როგორც ერთ-ერთი მაქსიმალურად მიახლოებული მიმდინარეობა- მეფუტკრეობის ბუნებრივ პროცესებთან.

სახელმძღვანელოს მეშვეობით ვაპირებთ ვისაუბროთ ბუნებრივ (არამართულ) ჯარას მეფუტკრეობაზე, როგორც თეორიული, ასევე, პრაქტიკული სწავლებისათვის-შესაბამისი სასწავლო დონის, საფეხურის მიხედვით.

ქართული ტრადიციული ჯარას მეფუტკრეობა გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ ბიო პროდუქტი მეფუტკრის მინიმალური ჩარევით. მსოფლიო ბაზარზე კი ბიო პროდუქტების მოთხოვნაზე მზარდი ტენდეციაა.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

მეფუტკრეობა

თქვენი რეკლამა