ფუტკარი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები და პრეპარატები

ფერმერები კარგად უნდა აცნობიერებდნენ, რომ მეფუტკრეობის დარგის რენტაბელობელობის ასამაღლებლად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ფუტკრის დაავადებების ცოდნას და მათთან ბრძოლის ეფექტური ღონისძიებების გატარებას. ფუტკრის დაავადებათა კლასიფიკაცია დაყოფილია ეთიოლოგიის ანუ გამომწვევი მიზეზის მიხედვით – გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებად. […]

მებაღეები, ფუტკარი, ნუში
აგრო სიახლეები

როგორ ზრუნავენ მებაღეები ფუტკრებზე

აშშ-ს ნუშის მწარმოებელთა ალიანსმა ფუტკრებისთვის 1,9 მლნ. დოლარი გადარიცხა, ეს თანხა, კალიფორნიის სოფლის მეურნეობოს დეპარტამენტის მეფუტკრეობის პროგრამისთვის, მნიშვნელოვანი დანამატი გახდა. კალიფორნიაში მეფუტკრეობის ხელშეწყობის პროგრამა რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის, სკების მოპარვისგან დაცვას და ფუტკრის კოლონიების […]

საფუტრკე, ფუტკარი, შემოდგომა
მეფუტკრეობა

საშემოდგომო სამუშაოები საფუტკრეში

ბუნებაში ფუტკრების მიერ ნექტრის შემოტანის შემცირების შემთხვევაში (ჩვენს პირობებში ეს პერიოდია – სექტემბრის ბოლო – ოქტომბრის დასაწყისი) საშემოდგომო შემოწმების დროს ვადგენთ ფუტკრის ოჯახში დედა ფუტკრის არსებობას და მის ხარისხს, ბარტყის რაოდენობას, ბუდის საერთო მდგომარეობას, ფიჭის […]

მეფუტკრეობა

მეფუტკრის კალენდარი – დასავლეთ საქართველო

თაფლის წარმოებისა და ფუტკრის ოჯახების მოვლის ტექნოლოგიური რუკა. თაფლის წარმოებისათვის აუცილებელი სამუშაოების კალენდარი შედგენილია დასავლეთ საქართველოს კლიმატური პირობებისათვის. დაბლობსა და მაღლობში ფუტკრის ოჯახების განვითარებისა და ღალიანობის ვადებზე სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს გავლენას, მათ შორის აღსანიშნავია  კლიმატურ […]

მეფუტკრეობა

6 მარტივი გზა ფუტკრების მხარდასაჭერად

მსოფლიო საკვების მარაგის მესამედზე მეტი დამმტვერავ მწერებზე, უმეტესად, ფუტკრებზეა დამოკიდებული. ფუტკარი ეკო და კვების სისტემის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ისინი ეძებენ საკვებს, ნექტარს, რომელიც შაქრითა და ცილებითაა მდიდარი, ამ ნექტრის შეგროვებისას კი ყვავილები იმტვერება, რაც, თავისთავად, მცენარეების […]

ვაროა
მეფუტკრეობა

ვაროას საწინააღმდეგო მეორე მარტივი და ეფექტიანი ზოოტექნიკური მეთოდი

ვაქვეყნებთ ვაროას საწინააღმდეგო მეორე ზოოტექნიკურ მეთოდს, რომელიც გამოირჩევა სიმარტივით და საკმაოდ ეფექტურია. მაგალითისთვის მოვიყვან წლეულს, ლენტეხში ბატონ დემურ ლიპარტელიანის საფუტკრეში ჩატარებულ ტრენინგის შედეგებს. ტრენინგის 14 მონაწილის თვალწინ, ხუთ ფუტკრის ოჯახში ჩატარებული იყო ვაროას გამოსავლენი ტესტი […]

სანექტრე, კონვეირი, ცხრილი
მეფუტკრეობა

სანექტრე კონვეიერი – უწყვეტი ღალიანობა

მაღალპროდუქტიული და რენტაბელური მეფუტკრეობის არსებობას თაფლოვანი მცენარეებით მდიდარი ადგილსამყოფელი წარმოადგენს. სწორედ ასეთი ადგილების შერჩევაა საჭირო, რომელიც უზრუნველყოფს ფუტკარს ღალით სეზონის განმავლობაში. ღალიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში საჭიროა ფუტკარი სასწრაფოდ გადავიყვანოთ განმეორებითი ღალის ასათვისებლად (სამთაბაროდ). დღეისათვის ფუტკრის მთაბარობა […]

ფუტკრის, ოჯახი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის ოჯახის დათვალიერების წესები

ზოგიერთი დამწყები მეფუტკრისათვის ფუტკრის ოჯახის დათვალიერების პროცესი, ხშირად გასართობ საქმიანობას წარმოადგენს და ოჯახებს ხშირად დიდხანს და დაწვრილებით ათვალიერებს, რაც უარყოფითად ისახება ფუტკრის ოჯახის განვითარებასა და საბოლოოდ მის პროდუქტიულობაზეც. ფუტკრის ოჯახის დათვალიერება, რაც შეიძლება შრომის ნაკლები […]

ფუტკარი, ვაროა, ბრძოლა
მეფუტკრეობა

ვაროატოზთან ბრძოლის ზოოტექნიკური მეთოდი

უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნოთ, რომ ზოოტექნიკური მეთოდები ეკოლოგიურად სუფთა მეთოდებია, ამიტომ შეგვიძლია სეზონის ნებისმიერ დროს გამოვიყენოთ. ამასთან ზოოტექნიკური მეთოდების მიმართ, ტკიპებს შემგუებლობა არ უნვითარდებათ. ვროატოზის საწინააღმდეგო ზოოტექნიკური მეთოდების ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, თუმცა მეფუტკრეების უმრავლესობა მათ არ […]