ენოლოგია

ღვინის ოფიციალური განმარტება: ღვინო _ პროდუქტი, რომელიც მიღებულია მხოლოდ ყურძნის ტკბილის ან დურდოს სრული ან ნაწილობრივი ალკოჰოლური დუღილის შედეგად.

სახელმძღვანელოში წაიკითხავთ:

→ ყურძენი – პირველადი ნედლეული;

→ დაღვინების დროს მიმდინარე ბიოქიმიური გარდაქმნები;

→ ჰიგიენა და გარემო;

→ ტრადიციული მეღვინეობის საერთო ოპერაციები;

→ ღვინო;

→ ღვინის დამუშავება;

→ ტკბილისა და ღვინის დაავადება, ზადი, ნაკლოვანებანი ღვინის გამდგრადება;

→ ღვინო და ჯანმრთელობა;

→ ღვინის ანალიზი;

→ ღვინის წარმოება საფრანგეთში.

დაკლიკეთ ფოტოზე (დოკუმენტზე) და წაიკითხეთ

ენოლოგია, ღვინო, მეღვინეობა, მეღვინე