ენოლოგია

ენოლოგია, მეღვინეობა, წიგნი

ღვინის ოფიციალური განმარტება: ღვინო _ პროდუქტი, რომელიც მიღებულია მხოლოდ ყურძნის ტკბილის ან დურდოს სრული ან ნაწილობრივი ალკოჰოლური დუღილის შედეგად.

სახელმძღვანელოში წაიკითხავთ:

→ ყურძენი – პირველადი ნედლეული;
→ დაღვინების დროს მიმდინარე ბიოქიმიური გარდაქმნები;
→ ჰიგიენა და გარემო;
→ ტრადიციული მეღვინეობის საერთო ოპერაციები;
→ ღვინო;
→ ღვინის დამუშავება;
→ ტკბილისა და ღვინის დაავადება, ზადი, ნაკლოვანებანი ღვინის გამდგრადება;
→ ღვინო და ჯანმრთელობა;
→ ღვინის ანალიზი;
→ ღვინის წარმოება საფრანგეთში.

დაკლიკეთ ფოტოზე (დოკუმენტზე) და წაიკითხეთ

ენოლოგია, ღვინო, მეღვინეობა, მეღვინე

თქვენი რეკლამა