სუდანურა, სუდანის ბალახი
მემცენარეობა

სუდანურა (სუდანის ბალახი), მისი სამეურნეო მნიშვნელობა და აგროტექნიკა

მეცხოველეობის მტკიცე საკვები ბაზის შექმნის საქმეში სუდანურა, სუდანის ბალახი (ლათ. Sorghym sudanense) უმნიშვნელოვანეს კულტურათა რიცხვს მიეკუთვნება. მას კარგად ჭამენ ცხოველები. სუდანურას იყენებენ მწვანე საკვებად, თივად, სასილოსედ, საძოვრად, სენაჟად, სამარცვლედ და სხვა სახით. იგი გამოირჩევა დიდი გვალვაგამძლეობით. […]

ლობიო, პარკოსანი
მემცენარეობა

ლობიო – ლობიოს თესვა, მოყვანა, ტექნოლოგიური რუკა

შესავალი ლობიოს წარმოშობის ორი კერა არსებობს: ამერიკა და სუბტროპიკული აზია. ამისდა მიხედვით ლობიოს ყოფენ ორ ჯგუფად. აზიური წარმოშობის ლობიო უფრო გავრცელებულია, წვრილმარცვლიანია, დაბალტანიანია, გრძელი და ვიწრო პარკით, პარკში მარცვლების დიდი რიცხვით-6 და მეტი. ამერიკული ლობიოსათვის […]

ბარდა, გაროხი, თესვა, პარკოსანი
მემცენარეობა

ბარდა (Горох, Pisum) თესვა, მოვლა, მოყვანა

ზოგადი ინფორმაცია ბარდა (ლათ. Pisum) – პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. ბარდის სამშობლოდ აღმოსავლეთი ავღანეთი და ჩრდილო-დასავლეთი ინდოეთი ითვლება. კულტურაში ფართოდ არის გავრცელებული ჩვეულებრივი ბარდა (Pisum sativum), რომელიც ერთწლოვანი საგაზაფხულო ან საშემოდგომო მცენარეა. ბარდა აქვს 30-180 სმ-მდე […]

ერთწლოვანი, საკვები, ბალახები
მემცენარეობა

ერთწლოვანი საკვები ბალახების თესვის დრო, ნორმები და წესები

ერთწლოვან საკვებ ბალახებს დიდი სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს. მათი თესვა-მოყვანა წარმოებს ცხოველთა საკვებად, ადამიანის საზრდოდ და მრეწველობისა და წარმოების მრავალი დარგისათვის ნედლეულის მისაღებად. ერთწლოვანი საკვები ბალახები ითესება მაშინ, როდესაც ნიადაგი იმდენად შეშრება, რომ სათესის მუშაობა არ დაბრკოლდება […]

სიმინდი, თესვა, ნიადაგი
მემცენარეობა

სიმინდის დასათესად ნიადაგის დამუშავება და განოყიერება

ნიადაგის დამუშავება სიმინდის მოსავლის რაოდნეობის გასაზრდელად დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის დამუშავებას. ამ ღონისძიებამ უნდა უზრუნველყოს ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა და გაუმჯობესება: უნდა აღადგინოს კოშტოვანი სტრუქტურა, ხელი შეუწყოს წყლისა და საკვების მომარაგებას, გაწმინდოს ნაკვეთი სარეველებისაგან. ნიადაგის დამუშავების […]

კარტოფილი, მებოსტნეობა
მემცენარეობა

კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია და რამდენიმე ჯიში

კარტოფილის ბოტანიკური დახასიათება კარტოფილი (Solanum tuberosum) – ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის, ორლებნიანი, ტუბერიანი (ბოლქვებიანი) მცენარეა. 200- მდე ველური და კულტურული სახეობაა. კარტოფილის სამშობლო სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკაა. ევროპაში კარტოფილი ჩილედან ესპანელებმა 1565 წელს შემოიტანეს. დღეისათვის კარტოფილი გავრცელებულია […]

ხორბალი, თესვა, პურეული
მემცენარეობა

საგაზაფხულო ხორბალი – რჩევები ხორბლის თესვისთვის

საგაზაფხულო პურეულის ვეგეტაციის პერიოდი საშემოდგომო პურეულზე უფრო გრძელია, უფრო გვიან მწიფდება, საგაზაფხულო პურეულს უფრო სუსტი ბარტყობა ახასიათებს, მოსავლიანობითაც ჩამორჩება საშემოდგომო პურეულს. საქართველოს მთიანი ზონის რაიონებში (ახალქალაქი, ბორჯომი, წალკა, სტეფანწმინდა, სვანეთი, დუშეთი, თიანეთი…), სადაც მკაცრი ზამთრის […]

ქერი, მარცვლეული, ქართული
მემცენარეობა

ქერი – თესვა, მოვლა-მოყვანა და ჯიშები

ქერი მსოფლიოს უძველესი კულტურაა, საერთაშორისო მონაცემების მიხედვით ის კულტურაში შევიდა 7000 წლის წინათ. მოიცავს 50 სახეობას. საქართველო და ამიერკავკასია წარმოადგენს ქერის წარმოშობის კერას. ქერს ჩვენი ქვეყნის სახალხო მეურნეობაში აქვს მრავალმხრივი გამოყენება. პირველ რიგში ის წარმოადგენს […]

მემცენარეობა

საგაზაფხულო (სათესი) ცერცველა

საგაზაფხულო ცერცველა (Vicia sativa L) – ერთწლოვან საკვებ კულტურებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია. მისი მშრალი მასა შეიცავს 19%-მდე პროტეინს, კალიუმს და მცირე რაოდენობით უჯრედანას. 1 კგ მწვანე მასაში 78,5 მგ კაროტინია, ხოლო 1კგ თივაში კი […]