კარტოფილი, მებოსტნეობა
მემცენარეობა

კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია და რამდენიმე ჯიში

კარტოფილის ბოტანიკური დახასიათება კარტოფილი (Solanum tuberosum) – ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის, ორლებნიანი, ტუბერიანი (ბოლქვებიანი) მცენარეა. 200- მდე ველური და კულტურული სახეობაა. კარტოფილის სამშობლო სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკაა. ევროპაში კარტოფილი ჩილედან ესპანელებმა 1565 წელს შემოიტანეს. დღეისათვის კარტოფილი გავრცელებულია […]

სელი, ბიო, ორგანული, წარმოება
მემცენარეობა

სელის ბიოწარმოება მცირე ფერმერულ მეურნეობებში

სელი ერთ-ერთი უძველესი სასოფლო-სამეურნეო მცენარეა. ამიერკავკასიაში მას იცნობდნენ 4-5 ათასი წლის წინათ ჩვენს ერამდე. ძველად სართავი სელი ფართოდ იყო გავრცელებული საქართველოში (კოლხეთი), მაგრამ  ამჟამად, სამრეწველო მიზნით, ის აღარ მოჰყავთ. ჩვენი რეკომენდაციაა, საკარმიდამო ნაკვეთებზე დაინერგოს მისი […]

სამყურა, მდელოს, პარკოსანი
მემცენარეობა

სამყურა – საქონლის საუკეთესო საკვები და თაფლოვანი მცენარე

სამყურა (ლათ. Trifolium) პარკოსანთა ოჯახის ერთწლოვანი ან მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთოლი ძირითადად სამ ფოთოლაკიანია (აქედან მოდის მისი სახელიც), იშვიათად გვხვდება ოთხ ფოთოლაკიანი. ყვავილები შეკრებილია თავაკისებრ, მტევნისებრ ყვავილებად. ნაყოფი პატარა პარკია, 1-2, იშვიათად 3-6 თესლით. სახეობის […]

დაფნა, თესვა, დარგვა, აგროტექნოლოგია
მემცენარეობა

დაფნის კულტურა, თესვა, გამრავლება, ბაღის გაშენება და აგროტექნიკა

დაფნის კულტურა ევროპაში კეთილშობილი დაფნა ცნობილი იყო უძველესი დროიდან. ის მოხსენებულია ბერძნულ მითოლოგიაში, როგორც ღვთაებრივი მცენარე. მისგან დაწნული გვირგვინი უმაღლეს ჯილდოს სიმბოლოდ ითვლებოდა ბრძოლებში, საზოგადოებრივი მოღვაწეობის თუ სხვა სახის ასპარეზობაზე გამარჯვებულთათვის. დაფნის გვირგვინს, როგორც დიდების […]

მზესუმზირა
მემცენარეობა

მზესუმზირა – მზესუმზირას წარმოების ძირითადი აგროწესები

ერთწლიანი მზესუმზირა (Helianthus annuus), ასრტრისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. მისი სამშობლოა ჩრდილოეთი ამერიკა, არქეოლოგიურმა გათხრებმა დაადუსტურეს, რომ ინდიელებმა 2000 წელზე მეტი ხნის წინ დაიწყეს მისი კულტივირება. ზეთის მზესუმზირას ღერო სწორმდგომია და 5 მ-მდე იზრდება (სამრეწველო ჯიშები საშუალოდ […]

მემცენარეობა

საგაზაფხულო (სათესი) ცერცველა

საგაზაფხულო ცერცველა (Vicia sativa L) – ერთწლოვან საკვებ კულტურებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია. მისი მშრალი მასა შეიცავს 19%-მდე პროტეინს, კალიუმს და მცირე რაოდენობით უჯრედანას. 1 კგ მწვანე მასაში 78,5 მგ კაროტინია, ხოლო 1კგ თივაში კი […]

სათითურა, თივა, საკვები
მემცენარეობა

სათითურა – ერთ-ერთი საუკეთესო საკვები ბალახი

სათითურა (ლათ. Dactylis glomerata) მრავალწლიანი, მეჩხებუჩქოვანი, სწორმდგომი, მაღალი (1 მეტრამდე აღწევს), უხვად შეფოთლილი, მარცვლოვანი სათიბი ბალახია. სათითურა ზომიერი კლიმატის მცენარეა, მაგრამ იტანს სიცხესაც. მგრძნობიარეა უთოვლო ზამთრისა და ყინვების მიმართ და ადვილად იყინება. სიცოცხლის ხანგრძლოვობა დიდი […]

ლობიო, პარკოსანი
მემცენარეობა

ლობიო – ლობიოს თესვა, მოყვანა

შესავალი ლობიოს წარმოშობის ორი კერა არსებობს: ამერიკა და სუბტროპიკული აზია. ამისდა მიხედვით ლობიოს ყოფენ ორ ჯგუფად. აზიური წარმოშობის ლობიო უფრო გავრცელებულია, წვრილმარცვლიანია, დაბალტანიანია, გრძელი და ვიწრო პარკით, პარკში მარცვლების დიდი რიცხვით-6 და მეტი. ამერიკული ლობიოსათვის […]

თამბაქო
მემცენარეობა

თამბაქოს მოყვანის აგროწესები

თამბაქოს მნიშვნელობა და ისტორია საქართველოში თამბაქოს იყენებენ უმთავრესად მოსაწევად, მისი ჩაყვითლებული და ფერმენტირებული ფოთლებიდან მზადდება პაპიროსი, სიგარები, სიგარეტები, საჩიბუხე თამბაქო. ეს კულტურა ასევე გამოიყენება მედიცინაში სამკურნალო პრეპარატების დასამზადებლად. მისი ფოთლებიდან მიიღება ვაშლმჟავა და ლიმონმჟავა, რომელსაც […]