ხორბალი
მემცენარეობა

საშემოდგომო ხორბალი – თესვა, მოვლა, მოყვანა

ხორბლის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია ხორბალი მთელ მსოფლიოში მეტად მნიშვნელოვანი კულტურაა. ადამიანისთვის საჭირო სასურსათო პროდუქტთა შორის პურს გამორჩეული და განსაკუთრებული ადგილი უკავია, რის გამოც ხორბლის მარცვალზე მოთხონილება ყველაზე მაღალია. საქართველო აღიარებულია ხორბლის წარმოშობის პირველად კერად. ქართველ […]

რაფსი
მემცენარეობა

რაფსი ზეთოვანი და თაფლოვანი კულტურა – რაფსის მოყვანა

ზოგადი ინფორმაცია რაფსი უძველესი ზეთოვანი და თაფლოვანი კულტურაა. მისი ფართობები ევროპაში სულ უფრო იზრდება, ვინაიდან სხვა ღირსებებთან (სასურსათო, ტექნიკური ზეთი, სამარხვო და დიეტური სურსათი, მეცხოველეობის საკვები) ერთად რაფსისგან მეწარმეები ბიოდიზელსაც ამზადებენ. დღეისათვის ევროპელი მეურნეები რაფსის […]

შვრია, თესვა
მემცენარეობა

მეტი ყურადღება შვრიის კულტურას (თესვის შესახებ)

გავრცელება    შვრია ეკუთვნის ძველი კულტურების რიცხვს, მაგრამ მისი მოყვანა ხორბალთან, ქერთან და ფეტვთან შედარებით გვიან დაიწყო. შვრია ევროპული ქვეყნებისათვის უფრო ადრე გახდა ცნობილი, რადგან ჩრდილოეთის ქვეყნები უფრო ტენით მდიდარია. ამიტომ შვრია ფართოდაა გავრცელებული გერმანიაში, ნორვეგიაში […]

ხორბალი, აგროკალენდარი
მემცენარეობა

ხორბლის თესვა-მოყვანა, ვადები, ტექნოლოგიური რუკა

შესავალი ხორბლის მოყვანის აგროტექნოლოგია ითვალისწინებს ჯიშის პოტენციური შესაძლებლობის მაქსიმალურ გამომჟღავნებას წარმოების პირობებში. ეს შესაძლებელია მაშინ, როცა მისი აგროტექნოლოგიის ყველა ელემენტი და ფაქტორი, დაწყებული წინამორბედის სწორად შერჩევიდან მოსავლის აღებით დამთავრებული, ხორციელდება სრულად, დროულად და მაღალხარისხოვნად. ერთი […]

ბალახნარი, თივა, გამოყენებ
მემცენარეობა

ბალახნარევები, მათი მნიშვნელობა და გამოყენება

ინტენსიური მიწათმოქმედებისათვის, ისე როგორც საერთოდ აგრარული მეცნიერებისა და წარმოების პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს მაღალმოსავლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შერჩევა, მაღალმოსავლიანი ჯიშების მოვლა-მოყვანით, შესაფერისი აგროტექნოლოგიის გამოყენებით, რომლებიც გააუმჯობესებენ ნიადაგის ნაყოფიერებას და დაიცავენ მას ეროზიისაგან. აღნიშნულთან ერთად ცხოვრებამ ცხადყო […]

ჭვავი
მემცენარეობა

საშემოდგომო ჭვავი

საშემოდგომო ჭვავი (ლათ. Secale cereale L) – თავთავიანი პურეულების მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია. ჭვავის  ფქვილისაგან გამომცხვარი პური გამოირჩევა დიეტური დანიშნულებით და მაღალი კალორიულობით. განსაკუთრებული გემოთი და ხარისხით. ის შეიცავს ბალანსირებულ ცილებს და ვიტამინებს (A,B,B, PP და E). […]

ხორბლის, თესვა
მემცენარეობა

საშემოდგომო ხორბლის თესვისთვის ნიადაგის დამუშავება

საქართველოში, ხორბლის კულტურა ძირითადად წარმოდგენილია მის აღმოსავლეთ ნაწილში. ითესება შემოდგომაზე, სექტემბერ-ოქტომბერში, ასევე ადრე გაზაფხულზე. ნიადაგის დამუშავება თესვამდე ნიადაგი უნდა დამუშავდეს არანაკლებ 15-20 დღით ადრე. საშემოდგომო ხორბლისათვის ნასიმიდნარი უმჯობესია ჯერ მძიმედისკოებიანი იარაღით დამუშავდეს და შემდეგ 22-25 […]

მემცენარეობა

ქართული ხორბალი

საქართველო ვაზისა და ხორბლის წარმოშობის ქვეყანაა. კოლხეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული გათხრების დროს, ძველი ადამიანების სადგომებსა და სამარხებში, აღმოჩენილია (ძვ. წელთაღრიცხვით) V-VI ათასწლეულის დანახშირებული ხორბლის მარცვლების ნიმუშები. სამყაროში არსებულ ხორბლის გვარში შემავალი 27 სახეობიდან, საქართველოში გვხვდება და […]

ხორბალი
მემცენარეობა

საშემოდგომო ხორბლის მოთხოვნილება გარემო პირობების მიმართ

საშემოდგომო ხორბალი ძირითადად თბილზამთრიან რაიონებში მოჰყავთ. მისი თესლის გაღივება იწყება 1-20 ტემპერატურაზე, მაგრამ აღმოცენებისა და ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა 12-150C . ხორბლის ბარტყობა ნორმალურად მიმდინარეობს 8-100 პირობებში, ხოლო 3-40 წყვეტს ვეგეტაციას. მასზე უარყოფითად მოქმედებს დღეღამური ტემპერატურის […]