მოლდოვაში ბოსტნეულის მწარმოებელთა ეროვნული ასოციაცია იქმნება

მოლდოვა, ბოსტნეულის, სოციაცია

სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სამინისტრო მხარს უჭერს მოლდოვის ფერმერთა ფედერაციის (FARM) ინიციატივას, შექმნას პირველი სპეციალიზირებული ასოციაცია ბოსტნეულის სექტორში – მოლდოვას რესპუბლიკის ბოსტნეულის მწარმოებელთა ეროვნული ასოციაცია (ANLRM), იუწყება MOLDPRES.

ასოციაცია წარადგენს ბოსტნეულის მწარმოებლების ინტერესებს ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, დაეხმარება მათ საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებაში და ბოსტნეულის ბიზნესის ტრანსფორმაციისთვის ხელსაყრელი გარემოს შემუშავებაში, მოიზიდავს საერთაშორისო პროგრამებსა და დაფინანსების წყაროებს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე წვდომის გასაადვილებლად, საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის მიზნით. და ა.შ.

ამ მიზნის მისაღწევად, 2023 წლის დეკემბრიდან 2024 წლის იანვრამდე FARM 11 რეგიონულ შეხვედრას მოაწყობს.

„მოლდოვას რესპუბლიკის ბოსტნეულის სექტორის კონკურენტუნარიან და თანამედროვე სფეროდ გარდაქმნა მოითხოვს ინვესტიციებს, ხელმისაწვდომ ტექნოლოგიებს და ხელისუფლების მხარდაჭერას.

ამ პირობების დასაკმაყოფილებლად აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის მორგება ბოსტნეულის მწარმოებლების რეალურ საჭიროებებთან. ამჟამად, მოლდოვას რესპუბლიკაში არ არსებობს ორგანიზაციული ფორმა, რომელიც შექმნილია ამ ინტერესების გათვალისწინებით.

FARM-მა, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტთან პარტნიორობით მოლდოვაში „სოფლის ტერიტორიების კონკურენტუნარიანობა და მდგრადობა მოლდოვაში“, აიღო ინიციატივა შექმნას ამ სექტორში პირველი სპეციალიზებული ასოციაცია – ბოსტნეულის მწარმოებელთა ეროვნული ასოციაცია. მოლდოვას რესპუბლიკა“, – აღნიშნა ფედერაციამ.

თქვენი რეკლამა