კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების თანადაფინანსების პროგრამა

კენკროვანი

საქართველოს მთავრობის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით, „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების თანადაფინანსების“ სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ოთარ შამუგიას განცხადებით, ბოლო წლების განმავლობაში  პროგრამის ,,დანერგე მომავალი’’ მეშვეობით, 2,500 ჰა-ზე მეტ ფართობზე გაშენდა  მოცვის კულტურა. მომავალ წლებში საპროგნოზო მოსავალი დაახლოებით 20-25,000 ტონას  შეადგენს.

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის 7 თვის მონაცემებით,   საქართველოდან განხორციელდა 18 მლნ აშშ დოლარზე მეტი ღირებულების 3,000 ტონა  მოცვის ექსპორტი, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 118% -ით აღემატება.

„სახელმწიფოს მხარდაჭერით გაშენებული  ბაღების სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდგომ ჩვენ გვექნება მოცვის საკმაოდ დიდი მოსავალი. რაც, რა თქმა უნდა, გახდება დასავლეთ საქართველოში ფერმერებისთვის ერთ-ერთი  ძირითადი შემოსავლის წყარო. თუმცა, მოგეხსენებათ, რომ კენკროვანი კულტურები მალფუჭებადია, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამავდროულად ხელი შევუწყოთ ფერმერებს,  შექმნან სამაცივრე მეურნეობები, სადაც შეინახავენ  მოსავალს და შემდგომ უკვე ეტაპობრივად მოახდენენ მის რეალიზაციას. ვფიქრობ, ეს პროგრამა იქნება მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა, შედარებით მცირე და საშუალო ფერმერებისათვის,“- განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ.

სახელმწიფო პროგრამას სოფლის განვითარების სააგენტო – Rural Development Agency განახორციელებს.

დაფინანსდება არანაკლებ 30 ტონა მოცულობის პროდუქციის  შენახვაზე გათვლილი შესანახი მაცივრები.  ერთ პოტენციურ ბენეფიციარზე თანადაფინანსება განისაზღვრა შესანახი მაცივრის ღირებულების არაუმეტეს 70%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 250,000 ლარით.

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად,  სასოფლო-სამერნეო კოოპერატივს   ან/და მის არანაკლებ ხუთ მეპაიეს სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტების/პროგრამების ფარგლებში ერთ მუნიციპალიტეტში, არანაკლებ 10 ჰექტარზე გაშენებული უნდა ჰქონდეს ლურჯი მოცვის, მაყვლის, ჟოლოს ბაღი.

კრედო ბანკი