თუთის დარგვა, ნარგაობის ფორმირება და ვარჯის გამოყვანა, ბაღის გაშენება

თუთა, თუთის, დარგვა, გასხვლა, ფორმირება

ფერმერმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ თუთის ნარგაობა მრავალგვარია.

თუთა პირობითად შეიძლება დაჯგუფდეს შტამბის სიმაღლის, მცენარეთა დაჯგუფების და ნარგაობის დანიშნულების მიხედვით.

მცენარეთა შტამბის სიმაღლის და ვარჯის ფორმირების მიხედვით თუთის ნარგაობა შეიძლება იყოს შტამბოვანი და ბუჩქოვანი.

გთავაზობთ სახელმძღვანელოს – თუთის პლანტაციის გაშენების, ნარგაობის ფორმირების და ვარჯის გამოყვანის შესახებ.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

თქვენი რეკლამა