თუთის სანერგის მოწყობა და ნერგის წარმოება

1721 Views

საქართველოში თუთის ხე უხსოვარი დროიდან ხარობს. ჩვენი ბუნებრივ-კლიმატური პირობები სავსებით აკმაყოფილებს თუთის მოთხოვნილებას.

თუთა ფოთოლმცვენი მცენარეა, კარგად იტანს გადაჭრას და ხასიათდება ტოტების წარმოქმნის სწრაფი უნარით.  თუთის ნერგების აღზრდა და გამრავლება უნდა მოხდეს სანერგეში.

საძირის მისაღებად შერჩეული უნდა იქნეს შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის და სამხრეთ საქართველოს რეგიონებში არსებული უხვმსხმოიარე თუთის მცენარეებიდან დამზადებული თესლი, ხოლო მყნობისათვის გამოყენებული უნდა იქნას მაღალპროდუქტიული და დაავადების მიმართ პრაქტიკულად გამძლე ჯიშების კალმები (ოშიმა, იჩინოსე, როსო, აისი, ეგრისი და ფაზისი).

წარმოდგენილ ნაშრომში მოცემულია თუთის სანერგის მოწყობისა და ნერგების აღზრდის თანამედროვე მიდგომები. მოცემული მასალები დაფუძნებულია მეაბრეშუმეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში განხორციელებულ კვლევითი მუშაობის შედეგებზე.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

თუთა, ნერგები, სანერგე

In : PDF

Related Articles

ვაზის ჭრაქი
სამაცივრე აგრეგატები
ბიომიქსი – ბიოაგრო
თქვენი სარეკლამო ბანერი
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
აგრარული, საქართველო
რეკლამა – აგროკავკასია
აგროკავკასია, რეკლამა
აგროკავკასია FB