ქვევრის ღვინის იდენტობა, ქვევრის დამზადება, ღვინის დაყენება

ქვევრი, ღვინო, იდენტობა

საქართველოს ისტორიაში ქვევრს და ქვევრის ღვინოს ყო­ველთვის განსაკუთრებული ად­გილი ეკავა. სწორედ ამ ფაქტმა განაპირობა ის, რომ 2013 წელს იუნესკოს (UNESCO) მიერ ქვევ­რის ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს არამატე­რიალური კულტურული მემკ­ვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რაც ამ მეთოდის უნიკა­ლურობაზე მიუთითებს და ხაზს უსვამს, რომ ღვინო უძველესი ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია.

დღესდღეობით ქვევრის ღვინო სულ უფრო პოპულარული ხდება როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რა­საც ქვევრის ღვინის მწარმოებლების რაოდენობის სწრაფი ზრდა ადასტურებს. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებით მნიშვნელო­ვანია ქვევრის და ქვევრის ღვინის მწარმოებლების პრაქტიკული გამოცდილების აღწერა და გაზიარება.

წინამდებარე სახელმძღვანელო ქვევრის ღვინის კლასტერის პრაქტიკულ გამოცდილებაზეა დაფუძნებული და მოიცავს რო­გორც ქვევრის დამზადების, ასევე ქვევრში ღვინის დაყენების ყველა ეტაპს.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ქვევრი

იხილეთ აგრეთვე: ღვინის დაყენება შინაურ პირობებში, ყურძნის დაკრეფიდან – მარნამდე

კრედო ბანკი