ნივრის აგროტექნოლოგია და მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიური რუკა

ნიორი, ნივრის, მოყვანა

ნიორი შროშანისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება. ის მოყავთ ერთწლიანი კულტურის სახით კბილების ვეგეტატიურად გამრავლების შედეგად. მისი ფოთლები ვიწროა, გრძელი თასმისმაგვარი, ფერი კი მუქი მწვანე.

ნიორი – A. Sativum L. ნივრის სამშობლოდ ცენტრალური აზია, ავღანეთი და ინდოეთი ითვლება. გარეული ნიორი საქართველოშიც არის გავრცელებული „გველის ნიორას“ სახელწოდებით.

• სავეგეტაციო პერიოდი 160-200 დღე;
• კბილების გაღივება 4-60C;
• მცენარის ზრდა 18-200C;
• ბოლქვის განვითარება 18-270C;
• აღმონაცენი უძლებს მინუს 7-80C;
• ვეღარ ვითარდება 300C-ზევით;
• მოსავლიანობა: 12-15 ტონა /ჰა-ზე;

*ფასები ცვლადია, შესაბამისად ბროშურაში მოცემული ცხრილში შეიტანეთ მიმდინარე ფასები.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ნიორი

თქვენი რეკლამა