მუხუდოს მოვლა-მოყვანა

მუხუდო, თესვა, მოყვანა

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის.

მუხუდო დახასიათება;
ნიადაგის მომზადება და განოყიერება;
თესლის შერჩევა, დათესვა;
მუხუდოს მავნებელ-დაავადებები;
ნათესის მოვლა და მოსავლის აღება.

მოცემულ ტექნოლოგიურ რუკაში, ფასები შეტანილია შედგენის დროს (2015) და რა თქმა უნდა ცვლადია, თქვენთვის მიმდინარე დროის ტექნოლოგიური რუკის შესადგენად შეიტანეთ შესაბამისი ფასები.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

მუხუდო

კრედო ბანკი