მუხუდოს მოყვანის ტექნოლოგია, ტექნოლოგიური რუკა

მუხუდო, თესვა, მოყვანა

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის.

მუხუდო დახასიათება;
ნიადაგის მომზადება და განოყიერება;
თესლის შერჩევა, დათესვა;
მუხუდოს მავნებელ-დაავადებები;
ნათესის მოვლა და მოსავლის აღება;
მუხუდოს მოყვანის ტექნოლოგიური რუკა.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

მუხუდო

თქვენი რეკლამა