მიწის მდგრადი მართვა ყაზბეგის, დმანისისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში

მიწის, მდგრადი, მართვა

გაეცანით პუბლიკაციას მიწის მდგრადი მართვის შესახებ ყაზბეგის, დმანისისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში.

პუბლიკაციაში იხილავთ:

მიწათსარგებლობის არსებული პრაქტიკა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში;
მიწათსარგებლობის არსებული პრაქტიკა დმანისის მუნიციპალიტეტში;
მიწათსარგებლობის არსებული პრაქტიკა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში;
კლიმატის ცვლილება ყაზბეგის, დმანისისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში და მისი გავლენა ნიადაგსა და მცენარეულ საფარზე;
კლიმატის ცვლილება ყაზბეგის, დმანისისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში;
კლიმატის ცვლილების გავლენა ნიადაგსა და მცენარეულ საფარზე;
დასკვნები და რეკომენდაციები, მდგრადი მიწათსარგებლობისთვის, კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით, ყაზბეგის, დმანისისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში; საძოვრების გაუმჯობესება კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების ფონზე;
ორგანული ნარჩენების მართვა და კომპოსტის დამზადება;
ნიადაგში ტენის რეგულირება მულჩის გამოყენებით;
ქარსაფარი ზოლების მოწყობა;
სახნავ-სათესი ფართობების განოყიერება კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით …

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

მიწის, მდგრადი, მართვა

თქვენი რეკლამა