თამბაქოს დარგვა, მოვლა-მოყვანა, ტექნოლოგიური რუკა

თამბაქო, მოვლა, მოყვანა, აგროტექნოლოგია

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის.

გზამკვლევი:

  • თამბაქოს ბიოლოგიური თავისებურება;
  • ადგილი თესლბრუნვაში;
  • განოყიერება;
  • ჩითილის გამოყვანა;
  • დარგვა ღია გრუნტში;
  • მოვლა;
  • შრობა;
  • ტექნოლოგიური რუკა…

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

თამბაქო

კრედო ბანკი