ძროხის მოზარდის (ხბოს) გამოზრდა

ძროხის, მოზარდი, ხბო

ძროხის მოზარდის გამოზრდა ფერმერის საქმიანობაში ყველაზე რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია. მასზე დიდად არის დამოკიდებული მოშენებული ნახირის მომავალი პროდუქტიულობა და წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი.

ცუდად გამოზრდილი, დაკნინებული მოზარდისგან, რამდენადაც კარგი ჯიშის არ უნდა იყოს, ვერ მიღება მაღალპროდუქტიული ფური.

ამიტომ, საკუთარი პირუტყვის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა ფერმერმა უნდა დაიწყოს ხბოს სწორი გამოზრდით.

ხბოს გამოზრდის სისტემა მრავალ ტექნოლოგიურ საკითხს მოიცავს, რომელთა შესრულება უნდა მოხდეს ზოოვეტერინარიული წესების სრული დაცვით.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ხბო, გამოზრდა, ძროხა

თქვენი რეკლამა