რატომ უნდა ვისარგებლოთ კულტურათა მონაცვლეობით

თესლბრუნვა

ერთანირი ტიპის მცენარეებს ერთი და იგივე ნივთიერებები გამოაქვთ ნიადაგიდან. როდესაც არ ხდება კულტურათა მონაცვლეობა, ნიადაგი იფიტება.

გარდა ამისა ნიადაგში და ნიადაგის ზედაპირზე გროვდებიან ამ კონკრეტული კულტურის დაავადებების გამომწვევი მიკროორგანიზმები და მავნებლები, რომლებიც შემდეგ წელს უფრო აქტიურად შეუტევენ იმავე კულტურას. 

მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა მცენარეს, ნიადაგიდან სხვადასხვა რაოდენობის საკვები გამოაქვს.

საკვები ელემენტების გამოტანა ნიადაგიდან სხვადსხვა მცენარისთვის საშუალოდ შეადგენს:

თესლბრუნვა

თუ ნებისმიერ ამ კულტურას, ზედიზედ დარგავთ, ის იგივე საკვებ ნივთიერებას გამოიტანს ნიადაგიდან, შესაბამისად ამ ნივთიერებით ნიადაგი ჯერ გაღარიბდება, შემდეგ კი გამოიფიტება, გარდა ამისა აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ წინამორბედ კულტურებს.

ამიტომ ისარგებლეთ თესლბრუნვით-კულტურათა მონაცვლეობით.

იხილეთ: თესლბრუნვა, კულტურათა მონაცვლეობა, თესლბრუნვების კლასიფიკაცია

გისურვებთ წარმატებას!

თქვენი რეკლამა