ოქროულა – თეთრყურძნიანი სასუფრე ვაზის ჯიში

ვაზი, ჯიში, მევენახეობა, სასუფრე, კახეთი

ოქროულა თეთრყურძნიანი სასუფრე ვაზის ჯიშია. საქართველოს ამპელოგრაფიის მიხედვით აღმოსავლეთ საქართველოს ჯიშებს ეკუთვნის.

წარმოშობა: კახეთი.

ფოთოლი დიდი ზომის და მომრგვალოა, ზოგჯერ განივოვალური ფორმის, სამ-ხუთნაკვთიანი, ხშირად საშუალოდ დანაკვთული, ქვედა მხარეს შეუბუსავი. ყვავილი ორსქესიანია.

მტევანი საშუალო ზომისაა, კონუსური, იშვიათად ცილინდრულ-კონუსური ფორმის, ზოგჯერ პატარა ფრთით, საშუალოდ კუმსი, ზოგჯერ თხელი ან ძლიერ კუმსიც.

მარცვალი საშუალო ზომისაა და მსხვილი, მომრგვალო ან მცირედ-ოვალური, ზოგჯერ ოვალური, ღია-ყვითელი (ქარვისფერი) ფერის. კანი თხელია და საკმაოდ მტკიცე; რბილობი საშუალოდ მკვრივი, სასიამოვნო, ჰარმონიული გემოთი.

ვაზი საშუალო ზრდისაა, რქა კარგად მწიფდება. ყურძენი სრულ სიმწიფეში ოქტომბრის დასაწყისში შედის და 16-20%-მდე შაქარს აგროვებს, მჟავიანობა 5.0 – 8.0 გ/ლ-ს.

ვაზი, ჯიში, მევენახეობა, სასუფრე, კახეთი

სავეგეტაციო პერიოდი 155 დღე.

ჯიში ძირითადად ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძნად და იშვიათად სხვა ჯიშებთან შერეული სახით საღვინედაც მოიხმარებოდა. მისგან შეიძლება დამზადდეს ყურძნის წვენიც.

ფოტო: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი.

იხილეთ: ვაზის ქართული ჯიშების ცნობარი

თქვენი რეკლამა