სომხეთი ნედლი ტყავის ექსპორტის კრძალავს

ტყავის, ექსპორტი, სომხეთი

სომხეთი ნედლი ტყავის ექსპორტის აკრძალვას კიდევ ექვსი თვით აგრძელებს.

4 იანვარს სომხეთის მინისტრთა კაბინეტმა კიდევ ერთხელ გაახანგრძლივა ნედლი ტყავის ექსპორტის აკრძალვა.

როგორც დოკუმენტის განმარტებაშია აღნიშნული, ამჟამად სომხეთში ტყავის გადამუშავებით დაკავებულ ადგილობრივ ინდუსტრიულ კომპანიებს აქვთ ტყავის ნედლეულზე მოთხოვნა და ნედლეულის ბაზის შესაძლებლობები ჯერ კიდევ არ არის სრულად გამოყენებული.

სომხური ტყავის გადამამუშავებელი საწარმოები (დაახლოებით 50%) ამჟამად ძირითადად ახორციელებენ ტყავის გადამუშავების პირველ ეტაპს და ექსპორტს ახორციელებენ ნახევარფაბრიკატის (სველი ლურჯი) სახით. „საბოლოოდ, ეს გადაწყვეტილება საშუალებას მისცემს სომხეთს ნედლეულის ექსპორტიორი ქვეყნიდან გადაიზარდოს გადამუშავებული პროდუქციის ექსპორტიორ ქვეყნად“, – აღნიშნავენ ინიციატივის ავტორები.

ერევნისა და გიუმრის ტყავის ქარხნების პროდუქციის უმეტესი ნაწილი იყიდება სომხეთში, ხოლო მასისის ქარხნის პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი (მთელი პროდუქციის 65% მწარმოებლის მიხედვით) ექსპორტზე გადის საზღვარგარეთ.

გიუმრის ბეწვისა და ტყავის სახელოსნო ფუნქციონირებს 2022 წლის აპრილიდან და სპეციალიზირებულია ცხვრის ტყავის გადამუშავებაში. ნედლეული მთლიანად სომხეთშია შესყიდული. კომპანია წარმოების გაფართოებას გეგმავს, შედეგად კომპანია შეძლებს გააორმაგოს საწარმოო სიმძლავრე და  ყოველთვიურად გადაამუშაოს დაახლოებით 350 ათასი კვადრატული მეტრი ცხვრის ტყავი.

კომპანია ამჟამად მოლაპარაკებებს აწარმოებს თავისი პროდუქციის პაკისტანსა და ისრაელში ექსპორტზე. საწარმოო შესაძლებლობების გაფართოება, კომპანიის შეფასებით, შესაძლებელს გახდის სომხეთში დაკლული ცხვრის ტყავის 30%-ზე მეტის გადამუშავებას (2024 წლიდან კომპანია გეგმავს თვეში დაახლოებით 6000-7000 ცხვრის ტყავის გადამუშავებას).

ასევე აღნიშნულია, რომ ღირებულებათა ჯაჭვში ფეხსაცმლის მწარმოებლებმა გაზარდეს ადგილობრივად დამუშავებული ტყავის გამოყენება. ადგილობრივი ნედლეულის მიწოდებამ კომპანიებს საშუალება მისცა გაეფართოებინათ წარმოების მოცულობა.

გადაწყვეტილება ამოქმედდება 2024 წლის 22 იანვრიდან და ძალაშია 2024 წლის 22 ივლისამდე.

თქვენი რეკლამა