მოლდოვაში აგროპროდუქტების წარმოება 23,6%-ით გაიზარდა

მოლდოვა

2023 წელს მოლდოვაში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება 23,6%-ით გაიზარდა.

მოლდოვას რესპუბლიკის სტატისტიკის ეროვნული ბიურო იუწყება, რომ 2023 წელს, 2022 წელთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის წარმოება ყველა კატეგორიის ფერმაში გაიზარდა 23,6%-ით (შედარებით ფასებში). ამასთან: მცენარეული პროდუქტების წარმოება გაიზარდა 35,1%-ით; მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება 1,9%-ით შემცირდა, იუწყება Noi.md.

2023 წელს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წილი მთლიან სოფლის მეურნეობაში იყო დაახლოებით 75%, მეცხოველეობა – 25% (2022 წელს, შესაბამისად 69% და 31%).

2023 წლის მოსავალი, 2022 წელთან შედარებით, ხასიათდება ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოცულობის მნიშვნელოვანი ზრდით. კერძოდ, ხილის, თხილისა და კენკრის წარმოება გაიზარდა 15,9%-ით, ბოსტნეულის – 9,4%-ით, ყურძნის – 6,9%-ით.

ამავე დროს, დადგენილია, რომ მთლიანი მოცულობის კარტოფილის 93,1%, ბოსტნეულის 78,3%, ყურძნის 68,2%, ხილის და თხილის 61,8%, სიმინდის 59,4% წარმოებულია შინამეურნეობებისა და გლეხური (ფერმერული) მეურნეობების მიერ.

თქვენი რეკლამა