ბიო
აგრო სიახლეები

ბიოსერტიფირების პერსპექტივები მცირე მეურნეებისა და კოოპერატივებისათვის

2017 წლის ბოლოს, თბილისში, საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ოქსფამისა“ და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“ მიერ ორგანიზებული სემინარი გაიმართა, თემაზე „ბიოსერტიფირების პერსპექტივები მცირე მეურნეებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის“. შეხვედრაზე მოწვეულნი იყვნენ ადგილობრივი ფერმერები, დარგის სპეციალისტები, სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლები, […]

მემცენარეობა

მოგების ანგარიში (ცხრილი) ხორბლის მოვლა–მოყვანისას

ვინაიდან ძალზედ აქტუალურია მემცენარეობის პროდუქტების წარმოების მარჟინალური მოგებების საკითხი. წინამდებარე ცხრილში მოცემულია ანგარიში წელიწადში 1 ჰა–ზე ხორბლის მოვლა–მოყვანისას საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებული ტექნოლოგიის მოხედვით. მასში მოყვანილი ციფრები წარმოადგენენ ბოლო წლების საშუალო მაჩვენებლებს. ანგარიშის შედეგად მიღებული ზოგიერთი […]